Dagsavisen mener

En dårlig avgjørelse

Dårlig nyheter om gruvedrift ved Førdefjorden.

Aksjonister fra Natur og Ungdom fjernes av politiet etter at de prøvde å stanse anleggsarbeidet for Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I forrige uke ga Nærings- og fiskeridepartementet driftskonsesjon for den omstridte gruven ved Førdefjorden en gang for alle. Det var ingen overraskelse, men avgjørelsen er like fullt skuffende.

Nordic Minings gruveprosjekt i Førdefjorden har lenge vært en het potet. Selskapet søkte allerede i 2008 om tillatelse til utvinning, prosessering av mineraler og etablering av deponi for avgangsmasser i Førdefjorden. Det er dette siste punktet som er kjernen til konfliktene. I 2011 fikk prosjektet lokalpolitisk tilslutning, og vedtakene ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015. Samme år ga Klima- og miljødepartementet utslippstillatelse.

Konsekvensene for livet i Førdefjorden kan bli enorme

Dermed fikk Nordic Mining lov til å dumpe restmasser i Førdefjorden. Det er det «sjødeponi» betyr. Det skapte store protester, men det var ikke nok til å hindra at Nordic Mining i 2020 fikk driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning for gruvedriften. Det er denne konsesjonen næringsminister Jan Christian Vestre nå har bekreftet.

Forekomsten av titanmineralet rutil i Engebøfjellet er beregnet til rundt 250 millioner tonn. Det er den største forekomsten i Norge og en av de største i verden. Rutil er en viktig komponent i miljøvennlig pigment, og som råstoff til titanmetal. Kort sagt: Prosjektet i Førdefjorden bidrar til det grønne skiftet. Det skaper også arbeidsplasser. Det er likevel vår mening at det er synd at prosjektet nå kommer i gang. Deponeringen av avfall i fjorden gjør at det koster mer enn det smaker.

Næringsminister Vestre forklarer at etter gjeldende minerallov må prosjektet innvilges driftskonsesjon, men at han i alle fall har skjerpet miljøkravene i driftskonsesjonen. Vestre ber bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring framover. Det er da noe, men realiteten er uansett at vi nå kommer til å fylle Førdefjorden med avfall fra gruvedrift. Norge er ett av to land i verden som bruker fjorder til avfallsdeponier. Konsekvensene for livet i Førdefjorden kan bli enorme.

Vi vil ha industri og gruvedrift i Norge, men et sted må grensen gå for hva vi kan tåle av tap av natur. Den går lenge før vi fyller fjorden med kjemikalieholdige restmasser fra gruvedrift.

Avgjørelsen om gruvedrift ved Førdefjorden er nå endelig fattet. Det er en dårlig avgjørelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener