Dagsavisen mener

Viktig - og vanskelig

Norges klimasamarbeid med EU er ambisiøst. Men det er fortsatt mye som kan gå galt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Denne uka er statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel for å diskutere klimasamarbeid med EU. Han skulle hatt med seg næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, men de er hjemme med covid. Det er synd, men heldigvis er klima- og miljøminister Espen Barth Eide med. Han har en svært viktig oppgave framover.

Norge søker et strategisk partnerskap med EU på flere viktige punkter innen klimapolitikken. I Brussel argumenterer Støre for samarbeid om batterier, hydrogen, fangst og lagring av CO₂, karbonfritt stål, karbonfritt aluminium og sirkulærøkonomi, ifølge NTB. Dette er svært viktige industrielle muligheter for Norge, og det er viktig at regjeringen jobber målrettet med å få til gjennombrudd på områder som både kutter utslipp og sikrer norske arbeidsplasser og norsk næringsliv.

Vi forventer at regjeringen raskt avklarer sin holdning til klimatoll.

Når ett ja-parti og ett nei-parti skal samarbeide med EU om et så omfattende politikkområde som klima, oppstår det lett problemer. Det ser vi i diskusjonen om EUs klimatoll, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Dette er en karbontoll EU vil legge på varer produsert utenfor EU, justert etter karbonutslipp knyttet til produksjon av varen, slik at disse varene får samme avgiftstrykk som varer produsert innenfor EUs grenser. På den måten ønsker man å unngå at produksjonen flyttes ut av EU til andre land med lavere avgifter på karbonutslipp.

Ifølge flere artikler i Dagens Næringsliv er det intern strid i regjeringen om hvordan Norge skal forholde seg til EUs karbontoll. Det springende punktet er om vi skal anerkjenne den som EØS-relevant og dermed gå inn i den på linje med EU-landene, eller om vi skal hevde at den ligger utenfor EØS-avtalen i og med at den er en toll. EU er svært tydelig på at CBAM ligger innenfor EØS.

Problemstillingen viser at de gamle grenseoppgangene i EØS-avtalen ikke helt passer når de skal brukes på kompliserte klimapolitiske virkemidler som griper inn på mange felt, der skatt og avgift er ett av flere. Vi forventer at regjeringen raskt avklarer sin holdning til klimatoll – og vi håper den konkluderer med at den er EØS-relevant slik at Norge kommer på linje med EU i dette spørsmålet. Det vil antakelig være helt avgjørende for at det viktige klima-partnerskapet blir kraftfullt og effektivt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener