Dagsavisen mener

Oljepenger for en ny tid

Norge har blitt en større børsspekulant.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Norsk statsøkonomi blir sterkere berørt av svingninger på verdens aksjebørser. Årsaken er at stadig mer av Oljefondets inntekter kommer fra aksjemarkedet. De direkte inntektene fra oljevirksomheten utgjør en synkende andel. Et ekspertutvalg foreslår derfor å justere på handlingsregelen, som er rettesnoren for hvor mye oljepenger som bør brukes over statsbudsjettet.

Handlingsregelen innebærer at politikerne i et normalår bør bruke rundt tre prosent av oljefondets verdi til gode politiske formål. Det kan brukes flere oljemilliarder i dårlige tider, som nå under koronakrisen. Motstykket er at politikerne må holde tilsvarende igjen på oljepengebruken i gode tider.

Det synes fornuftig å justere handlingsregelen.

Handlingsregelen har tjent Norge godt siden den ble innført i 2001. Oljemilliarder har gradvis blitt sluset mer og mer inn i norsk økonomi. Men vi skal ikke spise av selve fondet, bare ta ut «rentepengene» som om det var penger i banken. Dermed vil fondet bli en slags evighetsmaskin med oljepenger som også kommende generasjoner vil nyte godt av.

Nå står det rundt 12.000 milliarder på fondet, og hver fjerde krone på statsbudsjettet er en oljekrone. Oljefondet har økt jevnt og trutt i 25 år. «Det vil ikke fortsette sånn de neste 25», sa Oljefondets sjef Nicolai Tangen til NRK i romjulen. Han er helt sikker på at verdiene kommer til å gå nedover i en periode.

Samtidig går vi inn i magrere tider. Oljeinntektene avtar, og det blir flere eldre. Dermed blir det økonomiske handlingsrommet mindre. Politikerne må holde igjen på statens utgifter, eller øke skattene.

På denne bakgrunn synes det fornuftig å justere handlingsregelen, slik ekspertutvalget med økonomiprofessor Steinar Holden anbefaler. Utvalget har kommet til at det er 35 prosent sannsynlighet for at verdien av Oljefondet faller med 25 prosent eller mer fra en femårsperiode til den neste.

Slike svingninger vil gjøre dramatiske utslag også i statsbudsjettene, hvis vi skal følge dagens handlingsregel. Ekspertvalget mener derfor at det må utredes alternative modeller, og ifølge Holden haster det å få satt i gang arbeidet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) karakteriserer innspillet som «veldig interessant».

Oljefondet eier andeler i 9000 selskaper. Det er god spredning på investeringene, noe som minimerer risikoen. Samtidig har Norge blitt en større børsspekulant. Derfor må vi være bedre forberedt på å møte risikoen for store børssvingninger. I denne nye situasjonen vil det være fornuftig å justere på handlingsregelen. Poenget må være å glatte ut kurvene slik at vi unngår brå utslag fra det ene statsbudsjettet til det andre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener