Dagsavisen mener

Hansen må vurdere sin stilling

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) må sette hensynet til Stortingets integritet foran sine egne ambisjoner.

Nyvalgt stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) under konstituering av det 166. storting.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Triksingen med pendlerboliger har allerede svekket Stortingets omdømme og den alminnelige tilliten til politikerne. Flere avsløringer, der Aftenposten har ligget i front, har fått dramatiske konsekvenser.

Regelen for tildeling av slike boliger er i utgangspunktet enkel og rett fram: Bor du over 40 kilometer unna Stortinget, har du krav på pendlerbolig i Oslo. Er avstanden kortere, har du ikke krav på det. Problemene har oppstått når representanter oppgir en adresse langt unna hovedstaden som sin bopel og dermed får gratis pendlerbolig, men i virkeligheten bor i Oslo eller Stor-Oslo.

Rett etter valget måtte Kjell Ingolf Ropstad gå av som både KrF-leder og statsråd. Grunnen var at han hadde oppgitt en adresse på gutterommet hjemme i Agder som sin bopel til Stortinget. Dermed fikk han tildelt pendlerbolig, til tross for at han eide en leilighet på Lillestrøm.

Vi tar det som en selvfølge at Hansen vurderer sin stilling, og tenker nøye over om hun er den rette til å ha ansvaret for å gjenopprette Stortingets tillit.

De mange skandalene var grunnen til at Stortinget nå skulle i gang med en full gransking av regelverk og praksis knyttet til pendlerboligene. Den øverste ansvarlige for disse undersøkelsene er Stortingets president, Eva Kristin Hansen. Nå har Adresseavisen avslørt at også hun har gjort seg skyldig i en tvilsom praksis. Hansen har leid en hybel hos den nå avgåtte Ap-nestlederen Trond Giske i Trøndelag siden 2011, og fikk dermed pendlerbolig. Samtidig eide hun fra 2014 et hus med ektemannen på Ski i Nordre Follo, bare 29 kilometer unna Stortinget.

Først to dager etter at hun ble innvalgt i Stortingets presidentskap i 2017, frasa Hansen seg pendlerboligen og meldte flytting til Ski.

Under Stortingets høytidelige åpning tidligere i høst, der kongen og dronningen var tilstede, sa Hansen blant annet om parlamentets medlemmer at «årvåkenhet, granskning og kritisk bevissthet omkring oss er nødvendig – fordi Stortinget er folkestyrets fremste institusjon».

Hansen sier til sitt forsvar at hun har misforstått reglene. Det holder ikke. Ut fra hva hun har sagt hittil, er det grunn til å tro at hun har unnlatt å opplyse Stortinget om boligen i Ski. Det minste vi forventer nå, er at Hansen legger alle kort på bordet og kommer med en grundig og fyllestgjørende redegjørelse.

Vi tar det også som en selvfølge at hun vurderer sin stilling, og tenker nøye over om hun er den rette til å ha det viktige ansvaret for å gjenopprette Stortingets tillit.

I en tidligere utgave av denne lederen sto det at Kjell Ingolf Ropstad bodde i leiligheten han eide på Lillestrøm. Det stemmer ikke, og er blitt fjernet fra artikkelen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener