Dagsavisen mener

Bruk fondets muskler

Oljefondet bør innrettes med mål om nullutslipp i selskapene det investeres i, det er hovedkonklusjonen fra Skancke-utvalget som har vurdert Oljefondets klimarisiko.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er ikke et spørsmål om moral, selv om mange vil hevde det, men om finansiell fornuft. Når klimakrisa strammer til markedene, er det avgjørende for fondet og nasjonen hvor vi har plassert våre sparepenger. Vi må sette midlene i selskapene som er best forberedt på å drive forretning i en verden der kravene om nullutslipp vil være absolutte.

Det er ingen grunn til ikke å sikre at Oljefondet går i takt med opphavet.

For å sikre dette, må fondet utøve aktiv eiermakt og påvirke selskapene det har investert i. Men skal nullutslipp og klimarisiko bli en del av fondets strategi, forutsetter det en endring av oljefondets mandat. Dette må bestemmes politisk.

Det pågår en dragkamp om bruken av oljefondet som politisk instrument. Vi er glad for at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre så tydelig gir sin støtte til Skancke-utvalgets anbefalinger, og understreker sin støtte til politisk styring av fondet ved å gi rammer for virksomheten.

Med en ny sammensetning av Stortinget etter høstens valg, er det stor sannsynlighet for at oljefondet blir pålagt nye, grønne føringer i tråd med ekspertutvalgets råd. Men stadig med mål om å tjene mest mulig penger. I 2015 ble oljefondet instruert i å kutte ned på investeringene i kull. Instruksen er senere strammet ytterligere inn for selskaper som er særlig klimaskadelige. I det perspektivet er ytterligere politisk påvirkning ukontroversielt.

Ikke overraskende får Støre motbør fra høyresiden. Frp deler ikke hans begeistring for politisk styring og krav om nullutslippsmål for investeringene, men holder sin klimaskadelige linje. Partiets finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi frykter for at man begrenser fondets muligheter for avkastning, og sier til Dagens Næringsliv at det er uklokt å politisere fondet. Han hevder det vil utfordre fondets integritet.

Men hva med landets integritet? I den situasjonen verden er i nå, er det umulig å sette landet på krigsfot mot klimakrisa og styre alle sektorer mot nullutslipp, og samtidig la det norske folks nasjonale sparepenger gå i en annen retning. Fondets forvaltere ville kanskje uansett ha kommet til samme konklusjon som Skancke-utvalget. Det er likevel ingen grunn til ikke å sikre seg at Oljefondet går i takt med opphavet.


Mer fra: Dagsavisen mener