Dagsavisen mener

Frps panikk

Koronaen virker å komme under kontroll. Da stiger Fremskrittspartiet fram fra skyggene og krever oppvask etter høy importsmitte i innvandrermiljøer.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Partileder Sylvi Listhaug er særlig opprørt over pakistanere som har reist hjem, og hevder «en ganske stor del av befolkningen enten lever på siden av samfunnet eller ikke bryr seg om reglene».

Det er å vri på sannheten for å skape en politisk salgbar problemstilling.

Det er like forutsigbart som det er trist. Listhaugs parti har beveget seg noe opp på målingene den siste tida, men partiet famler fortsatt og er langt fra det nivået de ønsker å være på. Fremskrittspartiet sliter i motvind, og Listhaugs inntreden i tet, har ikke gjort underverker for oppslutningen.

Når lederskiftet ikke ga fornyet kraft, har partiledelsen og Listhaugs hjemvendte spinndoktor Espen Teigen åpnet skuffen for Plan B. Er det en ting man kan være trygg på, er det partiets vilje til å spille innvandrerkortet og spekulere i nordmenns fremmedfrykt. Og når flyktningstrømmen i praksis har opphørt, må fokus rettes mot dem som allerede er her, nordmenn med annen bakgrunn.

Nå spør Listhaug om ikke manglende integrering utgjør en fare for beredskapen i Norge. Underforstått, setter oss andre gode nordmenn i fare. Listhaug peker på somaliere og pakistanere som problemgrupper som har vært overrepresentert i koronastatistikken. Hun vil granske, ha en offentlig kommisjon.

Ja, enkelte miljøer er overrepresentert i smitte- og pasientstatistikken. Det må vi ta på alvor. Særlig miljøene det gjelder. Men å hevde som Listhaug gjør overfor Dagens Næringsliv at dette «er blitt forsøkt skjøvet under teppet», er historieforfalskning. Det er å vri på sannheten for å skape en politisk salgbar problemstilling.

Også denne delen av koronaproblematikken er dekket godt av mediene og er blitt offentlig belyst. Folkehelseinstituttet har studert dette og laget en rapport. En ekspertgruppe har kommet med forslag om en rekke tiltak. Problematikken er blitt håndtert godt og myndighetene har vist handlekraft for å få ned smitten i innvandrermiljøer. Kunnskapsgrunnlaget er solid for å forebygge at man får samme utfordringer gitt en ny beredskapssituasjon i landet.

Å peke på enkeltgrupper fører ikke noe godt med seg, det skaper splid, mistenksomhet og kan bidra til mer stigmatisering og rasisme. Det er vi redd Listhaug skjønner godt. I Norge har vi allerede hatt én koronakommisjon og det kommer en til. Som del av den store analysen av koronaen i Norge hører innvandrermiljøers atferd helt sikkert med, men ikke som objekt for en egen undersøkelse.