Dagsavisen mener

Kirsebær i EUs hage

Brudd mellom Sveits og EU setter norsk EØS-avtale i gunstig lys.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Sveits har trukket seg fra forhandlingene med EU om en mer fleksibel EØS-liknende avtale. Dermed må sveitserne leve videre med de 120 tosidige og statiske avtalene. Siden 2014 har Sveits og EU forhandlet om en avtale som gir mer automatikk, og i 2018 ble det enighet om et rammeverk for en slik ordning.

Det høyrenasjonale regjeringspartiet og fagbevegelsen i Sveits er fornøyd. På den annen side er næringslivet og den politiske venstresiden svært skuffet. Den viktige finansbransjen kan bli hardt rammet. Alliansene går tydeligvis på kryss og tvers. Sveitsere flest har stilt seg positiv til en ny avtale med EU, men regjeringspartiet sier altså nei. Sveits er kjent for å holde folkeavstemninger om så mangt, men dette spørsmålet er ikke nå lagt i folkets hender.

Det som skjer i Sveits har klare paralleller til EØS-diskusjonen i Norge.

Det var i hovedsak tre problemstillinger som fikk Sveits til å vende tommelen ned: Fagbevegelsen ønsker å beskytte høye sveitsiske lønninger mot sosial dumping, frykten for at EUs statsstøtteregler skal hindre lokale banker å få ubegrensede statsgarantier og det faktum at en ny avtale vil gi EU-borgere i Sveits samme trygderettigheter som sveitsiske borgere.

Regjeringspartiet i Sveits har fått blod på tann etter britenes brexit-løsning. Men EU svarer med at brexitavtalen er langt løsere enn avtalene Sveits har med EU. Britene er nemlig ikke med i EUs indre marked, noe Sveits er. Sveits er også tett tilknyttet gjennom Schengen-avtalen, som britene hele tiden har stått utenfor. 350.000 EU-borgere pendler daglig inn til Sveits.

Det som nå skjer i Sveits, har klare paralleller til EØS-diskusjonen som pågår i Norge. Senterpartiet og SV ønsker å avløse EØS-avtalen med en frihandelsavtale, og mange viser til Sveits som eksempel. Store deler av LO-familien gjør det samme. Fellesforbundet ønsker seg en utredning om alternativer til EØS og peker spesielt på frihandelsavtale og fullt EU-medlemskap som alternativene.

La oss få mer fakta på bordet gjennom en slik utredning. Ap-leder Jonas Gahr Støre bør innfri et slikt krav dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten. Erfaringene fra Sveits-modellen og Storbritannias brexit der goder og ulemper må veies opp mot hverandre. Det er ikke mulig å bare plukke kirsebær i EUs hage. EØS er mer enn en frihandel. En frihandelsavtale er statisk, mens EØS-avtalen er dynamisk. EØS gir i tillegg like spilleregler og omfatter blant annet også tjenester.

For oss blir stadig mer klart at alternativet til EØS ikke er en handelsavtale, men et fullt EU-medlemskap. EØS-avtalen har klare svakheter, men fordelene er mye, mye større. Flokene i Sveits viser med stor tydelighet at EØS-avtalen er bedre enn sitt rykte.

Mer fra: Dagsavisen mener