Leder

Krisetiltakene må forlenges

Koronapandemien vil vare langt inn i neste år, og ettervirkningene vil gi krise en god stund framover.

Oslo 20200327. 
Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid t.v og leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen deltar på pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Både LO og NHO krever derfor at de viktigste krisetiltakene blir forlenget til over sommeren 2021. Det gjelder ordningene for kompensasjon for bedrifter og permitteringer av ansatte.

NHOs medlemsundersøkelse viser riktignok at det samlet sett går litt bedre, men de hardest rammede selskapene gjør det dårligere. Ekstra ille er det for reiseliv, uteliv, luftfart og transportsektoren ellers.

Hver femte småbedrift vurderer risikoen for konkurs som reell. Det meldes om fallende tall i ordretilgangen og lavere ordrereserver.

Les også: «Hvilke problemer har egentlig vanlige folk i Norge i dag? Det korte svaret er høyrepolitikken»

Krisen er ikke over 1. mars 2021. Derfor krever NHO at kompensasjonsordningen videreføres så lenge smittetiltakene hindrer normal forretningsdrift. Både NHO og LO krever at permitteringsordningen forlenges.

I april ble det innført en midlertidig ordning som gjør det mulig å kombinere dagpenger med utdanning. Regjeringen skal ha ros for at denne ordningen nå blir permanent. Det kan bidra til å få permitterte og ledige over i nytt arbeid. Andre nye tiltak må også settes inn for å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå.

Regjeringen bør innfri LOs og NHOs krav om at det blir større forutsigbarhet for framtidig hjelp til både bedrifter og arbeidstakere. Kompensasjonsordningen bør bli forlenget og justert slik at den kan stimulere til økt aktivitet.

Les også: Slik skal regjeringen hindre at smitten øker etter jul

Opplegget for lønnstilskudd bør i så måte markedsføres bedre, for her ligger det muligheter som ikke er godt nok utnyttet.

Videre bør permitteringsordningen utvides slik at de som ble satt midlertidig på porten allerede i mars ikke faller mellom to stoler når grensen på 52 uker passeres. Mange er inne i en langspurt hvor det lyser arbeid i enden av tunnelen.

Da vil det være uklokt å måtte bryte rett før målstreken.