Leder

En sterk fagbevegelse

Fagbevegelsen er i medvind og får en ekstra dytt som følge av koronapandemien.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

LO har fått 20.000 flere medlemmer hittil i år. I tillegg er det oppløftende å lese en undersøkelse som Opinion har utført for LO. Åtte av ti spurte er helt eller delvis enige i påstanden om at uten sterke arbeidstakerorganisasjoner ville vanlige folk hatt det verre enn i dag.

Dette spørsmålet er naturlig nok myntet på koronapandemien.

Folk flest mener videre at koronasituasjonen har vist at samfunnet løser utfordringene best når myndighetene samarbeider med hovedorganisasjonene i arbeidslivet, anført av LO og NHO.

Dugnaden har fungert når alle har bidratt og aktørene i det norske samfunnet har løftet i flokk.

Les også: «Det er et vedvarende politisk jordskjelv som nå rammer Norge»

LO har nå 994.185 medlemmer, og de fleste nye har kommet under koronakrisen. Det er et positivt trekk som bryter med situasjonen under tidligere kriser. Både finanskrisen tidlig på 1990-tallet og krisen etter oljeprisfallet i 2014 førte nemlig til svikt i LOs medlemsmasse.

Ola og Kari har tydeligvis registrert at det lønner seg å ha en sterk pådriver for å komme mest mulig velberget over krisen som har rammet en hel verden. LO-familien har vært synlig i denne situasjonen og vært en sterk pådriver for å forbedre regjeringens ulike krisepakker.

Perioden for maksimal permittering er blitt utvidet, og satsene for dagpenger til ledige og permitterte er blitt økt.

Kommentar: «Det er ikke rart høyresiden er bekymret»

Et godt organisert arbeidsliv er en forutsetning for at den norske samfunnsmodellen skal fungere. Dette fordrer en høy grad av organisering, både blant arbeidsgivere og arbeidstakere. Fagbevegelsen står sterkt i kommunene og i staten, men i store deler av det private næringslivet står det dessverre dårlig til.

På denne bakgrunn er det er svakhetstegn at LO har fått brorparten av de nye medlemmene nettopp i offentlig sektor. Videre bør det være en tankevekker for fagbevegelsen at det måtte en krise til for å få medlemsvekst.

Mer fra: Leder