Leder

Det lysner

138 000 arbeidsløse er uakseptabelt.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Arbeidsledigheten er fortsatt høy, men det går nå den riktige veien.

Mens ledigheten i mai var på 5,2 prosent sank den i juni til 4,9 prosent. I alt var 138.000 arbeidsledige i juni. Det er 9000 færre enn i mai. Det går fram av de siste tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). AKU-undersøkelsen regner ikke permitterte som ledige.

Flere tar høy utdanning: – Masteren min hadde ikke vært nødvendig for å få den jobben jeg har

Tallet hadde vært vesentlig høyere hvis de permitterte hadde vært regnet med.

Det er tydelig at de kraftige tiltakene mot ledigheten virker. Det ville sett mye verre ut på arbeidsmarkedet hvis ikke Stortinget hadde vedtatt enorme økonomipakker til folk og næringsliv.

Stortinget kan ha tatt for hardt i. Mange milliarder står ubrukt på kontoen.

Penger spart er penger tjent for staten og for samfunnet. De er gode å ha hvis koronaen skulle blusse opp igjen.

Til tross for enkelte lyspunkter er det for tidlig å avblåse krisen. De mer optimistiske ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå overskygges av pessimisme i byråets konjunkturbarometer.

Den store usikkerheten knyttet til koronapandemien gjør at flertallet av landets industriledere ser mørkt på utsiktene framover. Industriproduksjonen i andre kvartal falt sammenlignet med første kvartal.

Det er få industriledere som tror på bedring i tredje kvartal.

Fortsatt nedtur for industrien får betydning for lønnsoppgjøret som starter i august. Utfallet avgjøres av industribedriftenes økonomi. Det blir ingen lønnsfest slik det nå ser ut.

Lønnsmottakernes kjøpekraft vil likevel bli sikret av lav prisstigning og et solid overheng fra fjorårets oppgjør. Lav rente vil dessuten slå gunstig ut for alle med boliglån.

Les også: Advokat Jon Wessel-Aas: – Dette er uforståelig og hårreisende (Dagsavisen +)

For folk som har arbeid, ser de økonomiske utsiktene forholdsvis lyse ut. For de arbeidsløse ser det mørkt ut.

138 000 arbeidsløse er uakseptabelt. Det er sløseri med samfunnets viktigste ressurs og en personlig tragedie for dem det gjelder. Kampen for å få de arbeidsløse tilbake på jobb må bli en hovedsak for politikerne og et viktig tema i valgkampen.