Leder

Nordisk samarbeid

Stengte grenser og proteksjonisme er et alvorlig sykdomstegn i vår globaliserte verden.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det nordiske samarbeidet er satt på en aldri så liten prøve. Bakgrunnen er naturlig nok korona-pandemien som har rammet ulikt. Sverige har mye mer smitte og dramatisk høyere dødstall enn de andre nordiske landene.

Grensekontroller har blitt den nye korona-hverdagen, og det er i praksis fortsatt innreiseforbud for nordmenn til det meste av Sverige.

Den svenske Norden-ministeren, Anna Hallberg, frykter at korona-håndteringen kan føre til motsetninger mellom befolkningen i de nordiske landene. Norges Jan Tore Sanner (H) tror tvert om at det nordiske samarbeidet vil komme styrket ut av krisen.

Stengte grenseoverganger er et fremmedelement i det nordiske samarbeidet. Det ble nordisk passfrihet allerede i 1952.

Les også: Se listen: Hit kan du reise

Opp gjennom årene har det nordiske samarbeidet blitt utvidet til å omfatte en rekke felt.

– Vi har jobbet for at grensene ikke skal merkes i hverdagen, og nå er grensene så tydelige at man blir veldig bekymret, sier Anna Hallberg til nyhetsbyrået TT. Bertel Haarder i danske Venstre gir Hallberg rett i at det nordiske samarbeidet har tatt skade.

Haarder stiller spørsmål ved om det var rett å stenge grensene for å bremse korona-smitten.

Det er en ny trend at myndighetene reagerer på kriser med å stenge grensene. Vi så det i Europa under flyktningkrisen i 2015, og vi har nå sett det over hele verden under korona-pandemien.

Les også: KrF-topp på ferie i Sverige

Nasjonalstaten har i så måte fått en renessanse, på godt og vondt. Stengte grenser og proteksjonisme er et alvorlig sykdomstegn i vår globaliserte verden.

En ny pandemi må møtes med internasjonalt samarbeid som avgjørende supplement til nasjonale tiltak. Regionalt samarbeid på nordisk nivå er også en verdi som alle de nordiske landene må slå ring om.

Taklingen av dagens pandemi må evalueres i et slikt lys.

Nordisk samarbeid kommer ikke av seg selv. Her trengs det gjødsling og stell hver dag.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.