Sanner avviser trussel mot nordisk samarbeid

Norden-minister Jan Tore Sanner sier Sverige må få ned smitten før grensene kan åpnes. Han tror nordisk samarbeid kan komme styrket ut av krisen.

I et intervju med nyhetsbyrået TT sier den svenske Norden-ministeren Anna Hallberg at hun er urolig for det nordiske samarbeidet i kjølvannet av koronakrise og stengte grenser.

Håndteringen av pandemien kan sette varige spor, advarer hun.

Finansminister Jan Tore Sanner (H), som er den norske regjeringens minister for nordisk samarbeid, mener på sin side at stengte grenser har vært nødvendig for å få koronasmitten under kontroll.

Så langt har regjeringen kun åpnet for reiser til og fra tre regioner i det sørlige Sverige.

– Sverige har valgt en litt annen strategi enn Norge og har hatt mer omfattende smitteutbrudd enn vi har hatt. Etter hvert som også Sverige får ned smittespredningen, vil vi kunne åpne grensene også mot resten av Sverige, sier Sanner i en skriftlig uttalelse til NTB.

Han sier han opplever forståelse og respekt for landenes ulike beslutninger.

– Vi er enige om behovet for å evaluere og lære når krisen er over. Jeg har tro på at Norden som region og det nordiske samarbeidet vil komme styrket ut av krisen, sier han.