Leder

Verden trenger WHO

Nye pandemier vil komme, vi vet bare ikke når og i hvilket omfang.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

USA har nå gitt formell beskjed om at landet trekker seg ut av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Dette er i tråd med signalene som har kommet fra president Donald Trump. Samtidig gjør Joe Biden det klart at han vil reversere denne beslutningen dersom han blir ny USA-president.

Oppsigelsestiden i WHO er på ett år, og USA er derfor forpliktet til å betale for seg fram til 6. juli neste år.

USA er den største bidragsyteren til WHO, og landet har de siste årene gitt mellom 100 og 400 millioner dollar til ulike prosjekter i regi av organisasjonen. Dette kommer på toppen av USAs årlige WHO-kontingent, som nå er på 116 millioner dollar.

Les også: 133.000 døde av korona i USA. Trump: – Jeg synes vi er i en god situasjon

Donald Trump varslet allerede i mai at han ville trekke USA ut av WHO. Begrunnelsen er blant annet at organisasjonen i Trumps øyne har sviktet under korona-pandemien.

WHO var riktignok litt sen på avtrekkeren, men det må i enda større grad kunne sies om USA. Korona-pandemien er et godt eksempel på at det må samhandles bedre globalt for å møte slike kriser. Nye pandemier vil komme, vi vet bare ikke når og i hvilket omfang.

Da må vi ha internasjonal beredskap på toppen av det som bygges opp nasjonalt og regionalt. Norske politikere har forbilledlig støttet WHO og samtidig kritisert Donald Trumps linje.

Les også: USA har levert WHO-oppsigelsen til FN

WHO har en viktig nøkkelrolle for å bedre den globale helsesituasjonen. Bakteppet er økt globalisering i form av at vi reiser mer utenlands og at vi handler mer på tvers av kontinenter.

Dette gjør menneskeheten mer sårbar for epidemier. I tillegg fører mer trangboddhet i byer til at farlig smitte kan bre seg raskere.

Det er nedslående å registrere at Donald Trump undergraver WHOs virksomhet ved å trekke USA ut av organisasjonen. Håpet ligger i at Joe Biden kan snu på flisa. Verden trenger WHO mer enn noen gang.