Leder

Likestilling og lønn

Likelønnskampen går framover, men det går ikke fort nok.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn har blitt redusert med to prosentpoeng siden 2015. Nå er kvinners snittlønn 87,6 prosent av menns.

Likelønnskampen går framover, men det går ikke fort nok. Internt i LO er det en viss dragkamp om hvordan likestillingen skal gå videre for å oppnå lik lønn. Fellesorganisasjonen (FO) for sosionomer og andre sosialarbeidere er i mindretall. FO vil ha en likelønnspott for å løfte lønna til kvinner med mellomlang utdanning i offentlig sektor.

Les også:  «LO-lederen unnlot behendig å nevne elefanten i rommet»

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen avviser ideen. Han mener at den beste måten å tette likelønnsgapet på er å løfte de lavtlønte. Gabrielsen får støtte av Fagforbundets leder, Mette Nord.

– Lavlønnsprofiler på lønnsoppgjørene vil automatisk løfte kvinnelønna, sier Nord og poengterer at kvinner er dårligst betalt i kvinnedominerte yrker. Da LO diskuterte lønnspolitikk tirsdag, gikk FO-leder Mimmi Kvisvik hardt ut mot LO-tradisjonen om å la industrien legge malen for lønnsoppgjørene.

Hun hevdet at denne frontfagsmodellen ikke er kjønnsnøytral. Fellesforbundets Jørn Eggum tok til motmæle og hevdet at industrioverenskomsten ikke inneholder noen diskriminering, og dermed er kjønnsnøytral.

Tallenes tale er klar. Likestillingen har kommet kortest på sykehusene. Der tjener kvinnene bare 80,5 prosent av det mennene gjør. For industriarbeidere er det samme tallet 93,5 prosent – altså 13 prosentpoeng bedre i kvinners favør sammenlignet med situasjonen ved sykehusene.

Les også: – I stedet for å hjelpe folk inn i jobb, skal man nærmest skremme folk tilbake i arbeid

Finanssektoren er nest dårligst på lønnsmessig likestilling. Her tjener kvinnene 81,7 prosent av det mannlige kolleger gjør. På denne bakgrunnen synes det klart at en lønnspolitikk som løfter de lavtlønte også er god likestilling. LO har tradisjon for å løfte de lavtlønte gjennom å heve minstelønnssatsene og gi egne lavlønnstillegg.

Det er en god tradisjon. I tillegg må svaret være mindre deltid og mer heltid. Sykdomstegnet kan leses i statistikken. Ledelsen og de tillitsvalgte ved sykehusene har den største utfordringen.