Brobyggeren fra Danmark

Helle Thorning-Schmidt hevder at sosialdemokrati er å være brobygger i samfunnet.

Den tidligere danske statsministeren var ett av trekkplastrene på NHOs årskonferanse onsdag. Men først var det NHO-president Arvid Moss som satte tonen da det meste av makteliten her til lands var samlet i Oslo Spektrum.

Overskriften for konferansen var «Neste trekk».

Moss illustrerte dette med å bruke sjakkspillet som et slags bilde: I sjakken handler det om å vinne partiet, i politikken om å vinne makten mens det i bedriftene er snakk om å vinne kontrakten.

Arvid Moss tok utgangspunkt i mørke skyer i form av handelshindringer, større geopolitiske spenninger og mer polarisering innad i mange land.

Her hjemme er ungdom urolig for om de har en jobb å gå til, og enda mer bekymret for klimaet. De fleste av oss er det, hevdet Moss og snakket varmt om å utvikle næringslivet i hele landet, samtidig som vi tar hensyn til natur og lokale forhold. Energinasjonen Norge skal tas videre samtidig som vi blir et lavutslippssamfunn.

Og så må vi jobbe smartere, samtidig som vi sikrer en jobb til alle.

NHO-presidenten har godt håp om at maritime næringer skal gi oss en verdiskapning på 900 milliarder kroner i 2050, altså mer enn det seksdobbelte av dagens nivå.

Det gjelder å finne balansen mellom ulike hensyn når det satses på oppdrett, vindkraft, vannkraft, mineraler og reiseliv. Moss advarte mot å sette en sluttdato for norsk olje og gass.

Han solte seg i stedet i storstilt satsing på havvind fra norske selskapers side.

40 prosent av Aibels ordrereserve er i dag rettet mot fornybar energi, en åttedobling på bare ett år. Aker Solutions forteller at halve omsetningen vil være grønn innen 2030.

Moss etterlyste fellesskap og politiske beslutninger for økt verdiskapning, lavere utslipp og flere jobber. Han oppfordret avslutningsvis til å ta vare på tillits- og samarbeidskulturen her til lands.

Dermed ble dette budskapet en naturlig overgang til sosialdemokraten Helle Thorning-Schmidt senere på dagen. Også hun er opptatt av å skape tillit og finne felles løsninger.

Hun setter sin lit til EU og FN, og mener integrasjonen her bør bli enda sterkere.

- Det er så mye som splitter oss. Vi er i mindre grad i stand til å finne kompromisser på midten, sa Thorning-Schmidt til Klassekampen i forkant av NHO-konferansen.

Hun viser til konflikter mellom rik og fattig så vel som mellom by og land. Og mellom de med og uten utdanning. Dette mener Thorning-Schmidt er de nye klasseskillene som sosialdemokrater bør ta fatt i.

«Det er en global elite som deler erfaringer og framskrittsperspektiver. Andre lever mer i sine lokalsamfunn og er bekymret for at det man kjenner er i oppløsning», sier Gucci-Helle.

Dette kallenavnet har hun fått for sin klesstil med dyre Gucci-vesker som varemerke.

Det handler ifølge Thorning-Schmidt om å forstå bekymringen hos folk, som eksempelvis kommer til uttrykk som frykt for innvandring.

Her er vi ved et punkt hvor hun er tilhenger av nasjonalstatens suverenitet: Grensekontrollen. For å ha kontroll over egen innvandring.

I så måte er Thorning-Schmidt på linje med dagens danske statsminister, sosialdemokraten Mette Frederiksen. Regjeringen hennes har lagt seg på en streng innvandringspolitikk, en linje som Thorning-Schmidt hevder hun startet og nå er blitt ført et skritt videre.

Den danske sosialdemokraten vil ha en ny versjon av den globale markedsøkonomien.

Bedriftene må ta et større samfunnsansvar, for politikerne klarer ikke dette alene. Det var hennes budskap overfor salen i Oslo Spektrum. Hun poengterte også at klimakrisen vil gå hardest ut over de fattigste på kloden.

Den årvisse NHO-konferansen forsøker hver gang å stake ut en kurs for den offentlige debatten, basert på næringslivets interesser.

NHO-presidenten trakk paralleller til å spille sjakk. Det får meg til å tenke på at det er om å gjøre å sette hverandre sjakk matt. NHO burde heller bruke mer energi på lagspill. Politikerne, arbeidsgiverne og fagbevegelsen er på samme lag. Jeg minnes NHO-konferansen i 2016.

Den gang sto daværende NHO-sjef Kristin Skogen Lund og daværende LO-leder Gerd Kristiansen sammen på scenen og framførte et felles budskap om et nytt solidaritetsalternativ.

Fire år senere er det enda viktigere at både bedrifter og arbeidstakere organiserer seg.

Det må til for å få et konstruktivt samspill i det norske samfunnet.

Årets konferanse overrasket positivt på to måter: NHO-presidenten nevnte ikke skattelettelser med ett ord. Brobyggeren Helle Thorning-Schmidt fikk snakke om polarisering og økt ulikhet.

Også sosialdemokrater kan tydeligvis finne gullkorn på NHOs seanser. Årets konferanse ble et skritt i riktig retning. Jeg ser fram til neste skritt – på vei over broen.