Kommentar

Don’t look up

Ta det helt med ro, det er ingen grunn til bekymring, regjeringen har alt under kontroll.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Når statsminister Jonas Gahr Støre forsøker å berolige folk med at det ikke vil bli krig i Norge, så er det mulig at noen føler for å hamstre litt ekstra hermetikk. For sikkerhets skyld.

Han sa nylig at nordmenn ikke skal være redde for at det skal bli krig i Norge, og begrunnet det med at vi både er med i Nato og har et forsvar som følger med og ikke ser noen tegn langs vår grense som gir grunn til uro. Samtidig la han vekt på at det er viktig å få forståelse i befolkningen om at det er nødvendig å styrke forsvaret med en ny langtidsplan.

Kina og Russland ønsker en ny verdensorden.

Norge må selvsagt styrke vår egen sikkerhet og beredskap, ikke bare for å oppfylle forpliktelsene til egeninnsats i Nato, men for å ha tilstrekkelig og troverdig kapasitet til å forebygge og avskrekke krig og konflikt. Men det er ikke først og fremst fysisk krigføring på norsk jord vi har i vente.

Det er ingen tvil om at Russlands fullskala invasjon av Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa for alltid. Men da Kinas president Xi Jinping forlot Kreml etter å ha besøkt president Putin i fjor, avsluttet han besøket med å si «akkurat nå skjer det endringer som vi ikke har sett på 100 år. Og det er vi som driver disse endringene sammen».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Endringene vi ser er et tiår med demokratisk tilbakeslag, der vi nå har færre demokratiske land enn i 1996. Under fjorten prosent av verdens befolkning lever i robuste demokratier, og angrepene mot de institusjonene som siden andre verdenskrig har opprettholdt den liberale verdensordenen kommer fra alle kanter. Vi har sett fremveksten av trollfabrikker som produserer falske nyheter og manipulerer informasjon, og aktive forsøk på å destabilisere i egne nærområder for å enten undergrave eksisterende demokratier eller forhindre fremveksten av nye.

Kina og Russland ønsker en ny verdensorden for å innskrenke utbredelsen av det liberale demokratiet. Vi ser derfor de tydelige konturene av både varm og kald krig, der den varme dessverre flimrer foran oss på nyhetene om Ukraina hver eneste dag. Den er direkte årsak til de store endringene i europeisk sikkerhetspolitikk, der Sverige og Finland går inn i NATO og Danmark gjennom folkeavstemning har gått bort fra sin reservasjon mot å delta fullt og helt i EUs utvidede forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid.

EU styrker samtidig sin satsing på forsvars- og sikkerhetspolitikk, og det er forventet at det vil bli opprettet en egen kommissær for forsvar etter Europavalget i juni i år. EU skal utvikle kapasiteter og kompetanser som utfyller Nato, men først og fremst styrker egne medlemslands forsvarsevne. Uavhengig av muligheten for Donald Trump som president i USA, og usikkerhet rundt den amerikanske støtten til NATO, så jobber EU målrettet for å sikre det europeiske fellesskapets strategiske autonomi.

Les også: Utbyggingen av Oslo viser hvor ille det kan gå når politikken abdiserer

Våre naboland har tegnet dobbel forsikring gjennom både Nato-medlemskap og full integrasjon i det europeiske fellesskapet. Men samtidig som våre naboland har realitetsorientert seg til en ny virkelighet, har statsminister Støre avlyst den norske debatten om Norges tilknytning til EU.

Den kalde krigen brer om seg på flere fronter. Den ene er den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, som bare vil eskalere med Trump ved roret. Dernest ser vi en sterkere polarisering og regionalisering av verdenshandelen, der for eksempel de såkalte BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) styrker sitt samarbeid, og inviterer inn land som Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Mens resten av verden fordyper og forsterker sine samarbeid, velger Norge å stå utenfor vårt nærmeste politiske fellesskap i en tid der demokratier svekkes og nye trusler vokser fram.

I satirefilmen «Don’t look up» fra 2021, spiller Meryl Streep en amerikansk president som velger å fornekte observasjonene om at en komet i bane mot jorden vil gjøre ende på vår verden slik vi kjenner den. Mens i virkeligheten er det ikke en komet, men nye geopolitiske trusler som gjør at vår verden slik vi kjenner den er i endring.

I alle andre sammenhenger er det en sterk tro i Norge på at fellesskap fungerer, og at vi står sterkere når vi står sammen. Men i en tid det burde være naturlig å ikke bare søke sammen med likesinnede demokratier i vår egen region, så utreder regjeringen alternative tilknytninger til det europeiske fellesskapet. For ta det helt med ro, vi er med i Nato og har et forsvar som følger med og ikke ser noen tegn langs vår grense som gir grunn til uro. Bare ikke se opp.

Les også: Bare helsa kan stoppe Biden – og Trump