Kommentar

Lange linjer i et avisprosjekt som alltid har handlet om å belyse Forskjells-Norge

«God fredag»-spalten: «Det går lange linjer i det avisprosjektet ditt», skrev en leser til meg. Han lenket til en artikkel datert 6. januar 1894 i vårt arkiv.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Redaktøren i Social-Demokraten, som dagens Dagsavisen den gang het, hadde gått gatelangs på Grønland og banket på hos folk. Han slapp inn hos ei enke og fembarnsmor og fikk hennes usminkede fortelling om hvordan livet var.

Jeg har lest den artikkelen på Nasjonalbibliotekets nettside nb.no flere ganger nå. Den gjør inntrykk. Mens redaktøren noterte, forberedte enka dagens middag til seg selv og fem sultne barn. To-tre poteter ble stekt på varmen. «Er dette alt De har til middag?», spurte redaktøren. «Aa nei; jeg har da en sild, og saa faar jeg gaa hen til suppekjøkkenet efter lidt suppe», svarte kvinnen.

Hun tok det arbeid hun kunne få. Når barna var syke, mistet hun inntekten. Det kunne ha vært laget en film eller skrevet ei bok med utgangspunkt i artikkelen, men jeg skal ikke gjengi alt her. Det viktigste var likevel at leseren i 2023 hadde rett med parallellen tilbake til 1894: Den går lange linjer i avisprosjektet.

Fortsatt anser vi i Dagsavisen det som vår viktigste oppgave å fortelle om Forskjells-Norge gjennom historiene til mennesker. Slike reportasjer om menneskets møte med systemet, politiske avsløringer og kommentarartikler som forklarer og tar stilling til politikken, er helt i kjernen av vårt samfunnsoppdrag.

Tidligere denne uka opprettet Stiftelsen Dagsavisen en ny journalistpris for å belønne nettopp journalistikk langs disse kriteriene. Stiftelsen Dagsavisen eier en liten aksjepost i Dagsavisen og kontrollerer avisens vedtekter og ansettelse av sjefredaktør. Stiftelsens nye journalistpris vil bære Arne Strands navn for å hedre minnet til vår tidligere sjefredaktør, politiske redaktør og kommentator gjennom over 40 år. Arne gikk som kjent bort 10. mai et par måneder etter at han fylte 79 år.

I mine øyne er Arne den medarbeideren som har påvirket Dagsavisen mest med sin penn og sitt virke helt tilbake til starten for snart 140 år siden. Arnes livsverk var Dagsavisen, og for å hedre dette livsverket fikk jeg en idé om å opprette en journalistpris i hans navn. Forhåpentlig blir dette en pris som både vil fungere som motivasjon for våre ansatte og som en varig påminnelse om en mann som har betydd ekstremt mye for vår avishistorie og vært en synlig aktør i det offentlige ordskifte gjennom nesten 60 år.

Arne Strand.

I 2023 vil førsteprisen utgjøre 20.000 kroner og andreprisen 10.000 kroner. Minst en av sakene skal være innenfor formålsparagrafen, altså en reportasje om Forskjells-Norge, en politisk avsløring eller en kommentar. Juryen ledes av Stiftelsen Dagsavisens styreleder og skal bestå av den sittende sjefredaktør i Dagsavisen, den sittende klubbleder i Dagsavisen, den sittende styreleder i Stiftelsen Dagsavisen og en representant for Arne Strands familie, i 2023 sønnen Christian Strand.

Prisen skal gå til journalistiske prosjekter som har vært publisert på dagsavisen.no med en av Dagsavisens publikasjoner som den primære publiseringskanal, og den første prisutdelingen vil finne sted på et arrangement høsten 2023. Hadde «Arne Strands journalistpris» vært delt ut i 1894, tror jeg for øvrig at jeg vet om et prosjekt som hadde stått sterkt i konkurransen, nemlig reportasjen «Fra dør til dør». God fredag!

Arne Strand bisettes

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen