Kommentar

Ett hode, flere hatter

Birgitte Tengs-saken rommer alt, også en stjerneadvokat med dobbeltrolle og markeringsbehov på egne vegne.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Les bistandsadvokatene John Christian Eldens tilsvar her og Erik Leas tilsvar her.

I sju uker har Karin og Torger Tengs fulgt rettssaken i Haugesund mot Johny Vassbakk, 52-åringen som er tiltalt for å ha drept deres 17 år gamle datter, Birgitte, 6. mai 1995. Ved sin side har ekteparet hatt bistandsadvokatene Erik Lea og John Christian Elden. Begge har tidligere representert Vassbakk.

Elden kan umulig ikke ha fått det med seg, likevel fortsetter han å uttale seg så giftig mot Birgittes fetter

Om Karin og Torger Tengs er komfortable med at deres advokater har representert den tiltalte, så er det uproblematisk – sett fra deres ståsted. Elden ser heller ikke problemet: «Vi er klar over at Vassbakk var skeptisk til at vi er bistandsadvokater i saken, fordi både Lea og jeg i andre saker på 1990-tallet har hjulpet ham», uttalte Elden til Dagbladet under rettssaken. Da Vassbakk ble arrestert 1. september 2021, var det nettopp Elden han ba om bistand fra. «Denne gangen kunne vi imidlertid ikke bistå, da vi allerede var oppnevnt for foreldrene og har hatt dem som klienter lenger enn Vassbakk», har Elden forklart til Dagbladet.

Elden er en dyktig retoriker. Det er riktig at Lea representerte Vassbakk i annen sak, fra 1996 da Vassbakk ble ilagt tre års sikring for en rekke aggressive blottinger. Det er neppe problematisk. Elden, derimot, har en helt annen dobbeltrolle. Han har hjulpet Vassbakk både på 1990-tallet og utover på 2000-tallet. Hvor lenge er uvisst, Elden har ikke besvart mitt spørsmål om dette. I tillegg har Elden vært Vassbakks advokat før han ble Karin og Torger Tengs’ advokat, og ikke minst har han representert Vassbakk i Birgitte Tengs-komplekset tidligere.

La oss derfor spole tiden tilbake til juni 1998, den gangen Birgittes jevngamle fetter sto tiltalt for drapet i Gulating lagmannsrett. At fetteren, som hadde trukket en åpenbart falsk tilståelse, ble frifunnet, kan ha vært tidligere politisekretær Grete Strømmes fortjeneste. Hun fulgte rettssaken og reagerte da etterforskningslederen hevdet at alle var sjekket ut av saken, med unntak av fetteren. Hun varslet lagdommeren om Vassbakk, som hun anså som en åpenbar interessant kandidat. Det skulle koste Strømme dyrt.

Kort etter frifinnelsen av Birgittes fetter anmeldte Elden på vegne av Vassbakk Grete Strømme til SEFO, De særskilte etterforskningsorganene i politiet. Til Dagbladet senere uttalte Elden at «Framgangsmåten til kvinnen synes noe underlig. Hun søkte jobb i politiet som sivilt ansatt, med det formål å få dømt en person». Elden krevde oppreisning for Vassbakk for urettmessig å ha blitt uthengt som drapsmann, og påtalemyndigheten tok så ut tiltalte mot Strømme for brudd på taushetsplikten. Hun ble blankt frifunnet, men Vassbakk ble likevel tilkjent en mindre kompensasjon.

Birgittes fetter ble ulykksalig nok sivilrettslig dømt til å betale Karin og Torger Tengs erstatning i 1998. Elden kom inn i saken året etter, da Høyesterett opprettholdt dommen med tre mot to stemmer. Karin og Torger Tengs hadde fått sitt svar. Fetterens forsøk på gjenopptakelse eller å få politiet til å etterforske saken, ble i årevis møtt med sterk motstand. Da fetteren i november 2015 forsøkte å få gjenopptatt erstatningssaken for n’te gang, uttalte Elden at «foreldrene skjønner at han synes det er en belastning at domstolene har funnet bevist at det er klart sannsynlig at han er ansvarlig for sin kusines død, men det er nok en større belastning for hennes foreldre som må lide for hans handling».

Samme høst lanserte jeg boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?». Til Dagbladet uttalte Eldens makker, Erik Lea, at teorien om Vassbakk som mulig gjerningsmann var «hakk i plata» og «gammelt oppgulp». Og da jeg i forbindelse med TV-dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte?» fra 2018, spurte Lea om fetteren ville «pushet på med DNA-analyse om han var skyldig», svarte Lea: «Det kan hende han er klin idiot da, at han ikke skjønner sitt eget beste».

Men fetteren er ikke idiot. I et møte med politi, familie og støttespillere kort etter at Vassbakk ble arrestert i 2021, var fetteren tydelig på at ingen måtte glemme hvem som hadde det aller verst, nemlig hans tante og onkel. Det er mange som drømmer om at familiene på Karmøy skal gjenforenes. Karin Tengs ser ut til å stå ved tidligere standpunkt. Torger gjør det ikke. I et intervju med Haugesunds Avis i fjor uttrykte Torger takknemlighet for at juryen hadde frifunnet fetteren. «De sørget for at han slapp å gå i fengsel. At han i hvert fall fikk et liv», sa Torger. I vitneboksen i rettssaken mot Vassbakk omtalte Torger fetterens tilståelse som «den falske tilståelsen». Dette er store skritt i riktig retning.

Det samme er beklagelsene Birgittes fetter har fått fra både tidligere og nåværende riksadvokat, politidirektøren og tidligere etterforskningsleder, Ståle Finsal. Sistnevnte sa det var en katastrofe at fetteren i det hele tatt ble arrestert. Elden kan umulig ikke ha fått det siste med seg, likevel fortsetter han å uttale seg så giftig mot Birgittes fetter.

Et par uker ut i rettssaken mot Vassbakk uttalte Elden til konfliktorienterte Dagbladet at foreldrene har «akseptert å overhøre de angivelig nye bevisene i saken for å se om det påvirker deres klare oppfatning», og at fetteren «var tross alt fengslet i saken som den mest sannsynlige gjerningsmann før han kom med sine tilståelser». Uttalelsene kommer til tross for Torgers nye tanker, til tross Finsals ferske uttalelser.

Så: er det er viktig for Karin å få uttrykt gjennom Elden offentlig at hun – i motsetning til Torger – fortsatt holder en knapp på nevøen? Sett utenfra er det kanskje like rimelig å tenke at Elden har en egen agenda, nemlig å rettferdiggjøre egne tidligere unødige krasse uttalelser. Og kan Eldens rolle som Vassbakks tidligere forsvarer spille inn? Han har i alle fall gått klar av Eldens skarpe tunge rettssaken gjennom. Det ser uansett ikke ut til at Elden reflekterer over sin opplagte dobbeltrolle i saken.

Det burde han.

Etter publisering har John Christian Elden kommet med et tilsvar. Det kan du lese her.

Det har også Erik Lea. Det tilsvaret kan du lese her.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen