Kommentar

Rollene må ikke blandes

Vi må holde fast på rollene og maktfordelingen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) vil ha en debatt om statsråder fortsatt skal slippe sikkerhetsklarering. Bakgrunnen er diskusjonen i kjølvannet av at Odd Roger Enoksen (Sp) nylig måtte gå av som forsvarsminister på grunn av et kjærlighetsforhold til en ung kvinne forrige gang han var statsråd. Denne historien ble ikke avdekket i bakgrunnssjekken som ble foretatt ved Statsministerens kontor (SMK).

I en årrekke har det vært sedvane at regjeringens medlemmer er unntatt fra plikten til sikkerhetsklarering og autorisasjon. I 2018 ble dette unntaket slått fast i den nye sikkerhetsloven. Redaktør Steinar Eisenträger i Forsvarets Forum etterlyser en grundig diskusjon om hvordan unntaket faktisk skal praktiseres. Han mener at det i Enoksens tilfelle var snakk om «kompromitterende informasjon som kan benyttes til utpressing eller for å framtvinge lojalitet».

Statsministeren må stå fritt til å velge sine statsråder.

Og nå mener altså stortingsrepresentant og tidligere etterretningsoffiser Mahmoud Farahmand at det bør vurderes å sikkerhetsklarere statsråder. Mange vil nok på refleks si seg enig i dette, men her er det på sin plass å komme med en advarende pekefinger. Vi må holde fast på rollene og maktfordelingen i vårt demokratiske system.

Det er statsministeren som skal sjekke sine potensielle statsrådsemner, og alle regjeringens medlemmer stilles til ansvar i Stortinget. Da vil det bære galt av sted om Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opptrer som en slags overdommer når statsråder skal utnevnes. NSM er et direktorat som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men det rapporterer også til Forsvarsdepartementet.

Enoksen-saken og Hadia Tajiks avgang forteller oss at prosessen ved SMK bør bli grundigere, men det vil være vanskelig å gardere seg fullt ut. Vi er helt avhengig av at mulige statsrådsemner skjønner alvoret.

Statsministeren må stå fritt til å velge sine statsråder. Derfor må vi ha tillit til at SMK gjør en grundig forhåndssjekk uten å involvere NSM. Hvis en statsminister utnevner statsråder som ikke kan holde på informasjon som berører rikets sikkerhet, så må statsministeren stilles ansvarlig for dette i Stortinget.

NSM må heller ikke få makt til å «kaste» statsråder ved å frata dem sikkerhetsklarering. Det er enda en grunn til at det er viktig å holde fast på prinsippet om at regjeringsmedlemmer er unntatt fra sikkerhetsklarering.

Samtidig må vi forutsette at de som blir spurt om å bli statsråder er ærlige om sin personlige «bagasje». De må fortelle åpent om historier eller koblinger som kan bli trøblete politisk, etisk eller sikkerhetsmessig. På den annen side vil det være uheldig om vi ender opp med bare plettfrie politikere som ikke har riper i lakken. Politikere bør være som folk flest, men deres fortid må tåle dagens lys.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen