Kommentar

Strømkabler er til nytte

Den høye strømprisen vekker naturlig nok debatt.

.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Kjell Werner

Kjell Werner

Kommentator

Norge har for tiden rekordhøy strømpris. Det er en fattig trøst at strømmen var nærmest gratis i fjor. Lavere elavgift eller høyere bostøtte kan være politiske løsninger for å avhjelpe prissjokket i vinter.

La oss starte med litt fakta. Den norske vannkraften er veldig væravhengig. I fjor var derfor strømmen rekordbillig. I år er strømmen rådyr. Det skyldes i hovedsak at det er lite vann i magasinene som følge av lite nedbør. I tillegg kommer det faktum at strømprisene ute i Europa er høye. Dette driver den norske prisen noe opp. På den annen side er norsk fornybar energi en del av den globale klimaløsningen. Det bør vi ikke glemme.

Strømmen ville ha blitt enda dyrere dersom vi hadde vært oss selv nok.

I et normalår er vi mer enn selvforsynt med elektrisk kraft fra fosser i norske vassdrag. Da gjelder det å få god pris på strømeksporten. Tilsvarende trenger Norge å importere strøm i tørre år, slik som nå i år. Norge har helt siden 1960-tallet handlet elektrisk kraft med utlandet. Det har slått positivt ut for industrien, kraftprodusentene og forbrukerne her til lands.

Energiloven fra 1990, som Sp-statsråden Eivind Reiten sto bak, endret situasjonen. Loven la grunnlaget for et mer effektivt energimarked. Nå er det 17 kabler og linjer som, på mest godt og noe vondt, binder Norge sammen med landene rundt oss. Slik sett bidrar systemet til å «importere» høye strømpriser. På den annen side ville det til tider ha blitt enda høyere strømpriser i Norge dersom vi hadde vært oss selv nok. Da måtte Norge også, for å være på den sikre siden, ha bygd ut enda mer kraft. Vi ville ha fått unødvendig mange vindmøller og kanskje kraftverk i fredede fosser.

Nå står den politiske striden om det skal legges nye utenlandskabler. Vi tør minne om at det var daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) som sa ja til den nye kabelen Tyskland, som ligger klar til å tas i bruk, og kabelen som nå legges til Storbritannia. Vurderingen til Borten Moe var at disse kablene vil «styrke norsk forsyningssikkerhet og gi oss tilgang på tilgjengelig overskuddskraft». Godt sagt.

Men nå krever stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) at det umiddelbart må ses på hvordan Norge kan begrense eksporten av strøm innenfor dagens lovverk. Myhrvold vil riktignok ikke ha en bryter på kablene som skrus av og på, men han hevder at det må være mulig å ta hensyn til det norske markedet innenlands. Hvordan dette teknisk og juridisk skal kunne løses, har vi vanskelig for å kunne se. Egoistisk overfor resten av Europa er det i hvert fall. «Skit i Norge, leve Toten» er en dårlig leveregel.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen.