Kommentar

EØS er ikke i fare

EØS-avtalen har blitt en het potet i valgkampen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det kan bli flertall av EØS-motstandere i en rødgrønn regjering, men EØS-avtalen synes likevel å være fredet. Slik må vi kunne lese den siste tids signaler fra sentrale rødgrønne politikere.

Ap-leder Jonas Gahr Støre går langt i å garantere at EØS-avtalen skal bestå. Han gjør det klart at Nato-medlemskapet og EØS-avtalen «ligger til grunn» når Ap skal ta regjeringsansvar. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum prioriterer å forbedre avtalene Norge har med Europa. Å si opp EØS, står tydeligvis ikke lenger høyest på dagsordenen. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har tidligere innrømmet at brexit har gjort nordmenn mer positive til EØS.

EØS-avtalen står solid i den norske befolkningen, men to ferske meningsmålinger spriker. Nupi kunne nylig fortelle at 43 prosent stiller seg bak EØS, mens Sentio rapporterer om 66 prosent ja. Det hører med til historien at over 40 prosent av Sp-velgerne ifølge Sentio nå sier ja til EØS. Slik er det å ha blitt et stort parti. Derfor er det forståelig at Trygve Slagsvold Vedum ikke lenger er krystallklar på at EØS-avtalen skal sies opp. Enda «verre» er det for SV, siden tre av fire SV-velgere er positive til EØS.

Sp-lederen må bestemme seg for hva som er viktigst.

Statsminister Erna Solberg ynder å skremme velgerne med at en rødgrønn regjering vil sette EØS-avtalen i spill bit for bit. Og Vedum blir en naturlig hoggestabbe når han sender ulike signaler om EØS. Til Klassekampen sier Trygve Slagsvold Vedum at bedriftseiere som er urolig, kan ta det helt med ro. Senterpartiet vil nemlig forbedre avtalene Norge har med Europa gjennom å stille krav og ikke blindt akseptere det som kommer fra Brussel.

Men overfor TV 2 gjør Vedum det klart at når nye avtaler med EU er på plass, så vil disse erstatte dagens EØS-avtale. Senterpartiets landsmøte vedtok i vår at det skal det reforhandles med EU om handels- og samarbeidsavtaler, før EØS-avtalen blir sagt opp. Samtidig går Sp inn for at det blir utredet alternativer til EØS som styrker norsk selvråderett og sikrer eksporttilgang til EUs indre marked.

Nettopp en slik utredning vil bli et sentralt krav fra SV og Sp i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget i september. Også Fellesforbundet i LO ønsker å få utredet alternativer til EØS-avtalen, og her nevnes EU-medlemskap og handelsavtale som de aktuelle alternativene. Sp-lederen må bestemme seg for hva som er viktigst. En utredning bør være svaret som samler de rødgrønne. Ap-leder Jonas Gahr Støre har dessverre bare åpnet for å utnytte handlingsrommet i EØS bedre. Etter valget blir han nok med på en utredning også.

Alle parter bør være tjent med mer fakta på bordet. Da vil ventelig EØS stå seg enda bedre. Brexit bør være en lærepenge.