Kommentar

EØS står sterkere

EØS-avtalen styrker seg stadig mer i den norske befolkningen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Nå sier 66 prosent ja til EØS, mens det er bare 22 prosent som vender tommelen ned. I løpet av de siste fire årene har EØS styrket sin posisjon med over ti prosentpoeng. Dette viser en fersk meningsmåling som Sentio har utført for Klassekampen og Nationen. Paradokset er at det ventelig blir flere EØS-motstandere på Stortinget etter høstens valg.

– Vi må bare konstatere at brexit ser ut til å ha påvirket norsk Europa-debatt og gjort folk mer positive til EØS, sier stortingsrepresentant og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Han er forbilledlig åpenhjertig og ærlig. SV vil ha en ny avtale med EU som erstatning for dagens EØS-avtale. Samtidig viser Sentio-målingen at tre av fire SV-velgere slår ring om EØS-avtalen.

Også blant Senterpartiets velgere har det etter hvert blitt en god del EØS-tilhengere. Det skyldes nok at mange nyfrelste Sp-velgere er mer opptatt av andre saker. På denne bakgrunn er det grunn til å merke seg at Sp nå har justert litt på EØS-politikken. Sp går nå inn for å få utredet alternativer til EØS-avtalen «som styrker norsk selvråderett og sikrer eksportadgangen til det indre marked». Samtidig holder Sp fast på at partiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Men nå presiseres rekkefølgen. Dette skal skje først etter reforhandlinger.

Fylkesnes er forbilledlig åpenhjertig og ærlig.

Det hører også med til bildet at 62 prosent av befolkningen sier nei til norsk EU-medlemskap. Tilhengerskaren har riktignok økt noe de siste ti årene, men det er bare 29,2 prosent som i dag vil ha norsk tilslutning til EU. Derfor er det EØS-løsningen som nå er det interessante å diskutere.

EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og har siden den gang sikret Norge verdifull tilgang til EUs indre marked. Her er det fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital. EØS-avtalen er dynamisk og blir nesten automatisk oppdatert i tråd med lover og regler i EU. EØS er mer enn en ren handelsavtale, for den innebærer like kjøreregler på en rekke samfunnsområder.

Fellesforbundet ivrer for å få utredet alternativer til EØS, og her skisseres handelsavtale og fullt medlemskap som alternativene. Ap-leder Jonas Gahr Støre har stilt seg som garantist for EØS-avtalen. Det bør ikke stå i veien for en utredning. Mer fakta på bordet vil, slik vi ser det, kunne styrke EØS-alternativet enda mer.

Storbritannias utmelding av EU har vist hvor vanskelig det er å beholde goder i EU-markedet uten å innrømme tilsvarende plikter og ulemper. Det er ikke mulig å bare velge det beste på øverste hylle bak EUs handledisk. Medaljen har alltid en bakside.