Kommentar

Frp viser sitt sanne ansikt

Frp har fått kalde koronaføtter.

Fremskrittspartiet vil stramme inn krisestøtten til kulturlivet.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug hevder at kulturaktører «har fått et sugerør inn i statskassen som vanlige bedrifter bare kunne drømme om». Derfor ber Frp om at støtteordningene til kultursektoren endres slik at disse baserer seg på samme forutsetninger som den generelle kompensasjonen overfor næringslivet ellers.

Les også: «Må Sylvi Listhaug henge korset rundt halsen igjen?»

Kriserammede bedrifter får dekket deler av sine faste kostnader, mens støtten til kulturaktører baserer seg på tapte inntekter. Sylvi Listhaug viser til at Kurt Nilsen og Sigrid Bonde Tusvik har fått støtte på henholdsvis 13 og 4,3 millioner kroner. Frp-nestlederen sier til VG at «festivaler og artister blir proppet full av statlige kroner».

Hun spør om regjeringen mener det er viktigere å redde disse kulturaktørene enn skipsverft og andre industribedrifter.

Sylvi Listhaug burde begynne med å spørre seg selv, for statsbudsjettet for 2021 og innretningen på støtten til kulturlivet var en del av et budsjett som fikk Fremskrittspartiets ryggdekning før jul. All støtte til idretten, kulturlivet og frivilligheten har hatt den samme innretningen under hele pandemien. Det hører også med til historien at støtten nå er blitt dreid fra kompensasjon til stimulering. Og alle pakkene er blitt vedtatt med et bredt flertall i Stortinget.

Les også: Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Hvorfor skal kulturlivet få kompensert noe av inntektstapet mens privat næringsliv «bare» får dekket deler av faste kostnader? Tanken bak er at kulturaktørene skal kunne betale underleverandører og andre som også har tapt omsetning under pandemien.

Kulturminister Abid Raja (V) går kraftig i rette med Sylvi Listhaug. Han forsvarer hver eneste krone av de 8,7 milliardene ekstra som regjeringen har satt av «for å ivareta den norske kulturarven». Raja bruker som vanlig litt store ord, men han har rett i sak. Det er vanskelig å finne perfekte ordninger for krisestøtte når de samtidig må være så enkle at de kan gi rask utbetaling. Noen uheldige utslag vil det derfor måtte bli.

Les også: «Det kommende lederskiftet i Frp vil ikke gjøre det enklere for Erna Solberg. Tvert imot»

Frp har vist at oljemilliardene sitter løst når politikerne skal bøte på koronakrisen. Frp har også plusset på til mye rart som strengt tatt ikke har med koronaen å gjøre. Men når det skal strammes inn på ordninger, så er kulturlivet et lett offer å ty til. Kulturpolitikken slår inn. Vi har partiets motstand mot å bygge ny opera friskt i minne. Støtten til Black Box-teatret skulle fjernes. Vi minnes også at Carl I. Hagen i sin tid ville gjøre Nationaltheatret om til kasino.

Og nå setter Sylvi Listhaug kulturlivet splittende opp mot næringslivet på en usmakelig måte. Her ser vi Fremskrittspartiets sanne ansikt. Det kommer til syne når partiet panisk vil hente stemmer fra folkedypet. Maska faller.

Mer fra Dagsavisen