Kommentar

Hvorfor ofre Fornebubanen?

Det er uforståelig at regjeringen er villig til å skrote T-bane til Fornebu for å tvinge gjennom E18 til Oslo.

Taperne vil være klimastreikerne, de kollektivreisende og syklistene – men også bompengemotstanderne.

Oslo, som mange andre byer, er i altfor mange år blitt bygd på bilens premisser. Det har ført til dårlig luft, høye klimagassutslipp, utrygge skoleveier, få og dårligere sykkelveier og at både biler, busser og trikker står og stanger i kø.

Den utviklingen er vi i ferd med å snu.

Striden om E18: Dette er konflikten. Og derfor valgte Hareide å sette foten ned (Dagsavisen+)

I over tre måneder har jeg som byråd for miljø og samferdsel i Oslo sittet i forhandlingene om Oslopakke 3 hvor samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har hatt ett mål for å øye, nemlig å tvinge gjennom en gigantisk motorvei inn til Oslo.

Med det setter regjeringen hele kollektivsatsingen rundt Oslofjorden i fare.

For meg er utgangspunktet enkelt: Fellesskapets midler må brukes smart og fremtidsrettet. Vi må bruke penger på å få friskere luft og bedre fremkommelighet. Vi må slutte å bygge motorveier. Å rive hus, å legge matjord og natur under asfalt er ikke fremtidsrettet, det er gammeldags og dårlig politikk.

Derfor er vi opptatt av å bygge ut T-bane til Fornebu, til Lørenskog, og ikke minst få bygget en ny T-banetunnel i Oslo som gjør at vi kan styrke tilbudet kraftig på alle T-banens linjer. Vi vil at det skal bli dyrere å kjøre bil, og vi vil kutte kollektivprisene i både Oslo og Viken. Og vi vil tråkke til og bygge ut enda mer sykkelvei i årene framover.

I 2016 forhandlet vi også om samferdselsprosjekter i den såkalte «Oslopakke 3». Da vant vi i MDG en viktig delseier da vi fikk begrenset motorvei-drømmen til den blåblå regjeringen mellom Oslo og Asker. Vi halverte motorveien og styrket kollektivsatsingen. Motorveien vest for Strand ble skjøvet ut i tid, inkludert Høviktunnelen.

Slik gikk det ikke. Bare ett år etterpå mente Statens vegvesen og regjeringen at å stoppe halvveis ikke var nok. Stortinget sa seg enig og overkjørte det lokale kompromisset. Første etappe skulle bygges sammenhengende fra Lysaker til Ramstadsletta.

Mer enn en dobling av prosjektet, og et klart brudd med avtalen de hadde signert året før.

Samtidig som regjeringen ønsker seg mer motorvei, har alle andre endringer i samfunnet pekt på at vi må gå i motsatt retning. På de fire årene som har gått, har vi fått stadig nye klimarapporter som viser at vi har dårligere tid enn noen gang. Regjeringen har skjerpet Norges klimamål dramatisk. Titusenvis av barn og unge har vært ute i gatene og streiket for klimahandling, og voksengenerasjonen har brølt. Vi har hatt bompengeopprør og et nytt lokalvalg som endret flertallet i Viken.

De signalene tok også det nye flertallet i Viken da de valgte å trekke den fylkeskommunale garantien for E18-utbyggingen – nettopp fordi prosjektet slik det har endt opp er i strid med den opprinnelige avtalen.

Likevel er samferdselsminister Hareides svar på denne utviklingen å stille ultimatum.

Enten så aksepterer dere en motorvei gjennom Bærum til 17 milliarder kroner, eller så kan dere glemme å få staten med på ny T-bane til Fornebu og andre gode samferdselsprosjekter, sier han.

Dette er den samme samferdselsministeren, som da han tiltrådte for tre måneder siden gjorde det klart at verden står overfor en klimakrise, og sa at «det blir min hovedoppgave».

Min oppfordring til Knut Arild er derfor: Tenk på ungdommen, som streiker for klimahandling og en trygg fremtid. De vil ha T-bane, ikke motorveier. Det er ennå ikke for sent.

Legg bort planene om monstervei. Bli heller med å innfri ditt aller første valgløfte etter at du og de borgerlige vant valget i 2013. Bygg T-bane til Fornebu.

Det aller beste argumentet mot E18 er naturligvis at det overhodet ikke er egnet til å løse det problemet det faktisk skal løse.

Som trafikkforskere lenge har påpekt: Mer vei, gir mer kø og luftforurensning. Hvorfor skal vi da i krisetid bruke milliarder på å utvide E18?

Les også: MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften

E18-planene som ligger på bordet, ble ikke laget av Hareide. De ble laget av Frp, partiet som gikk til valg på rive alle bomstasjonene som gir oss mindre biltrafikk og renere luft i storbyene. Men resultatet av Jon Georg Dales E18-planer vil antakelig komme som et sjokk for alle de som sto på barrikadene og ropte «nok er nok»i valgkampen i fjor. For det er bilistene som til slutt vil ende opp med regningen.

Legger man sammen hele regjeringens motorveipakke med E18 og E6 vil det føre til over 60 milliarder kroner i økte bompenger, og forvandle Oslopakke 3 fra en miljøsatsing til en eksospakke. Bompengemotstanderne vil nok også kalle det en prisbombe – en pendler må anslagsvis ut med 27.600 kroner i året for å kjøre på ny E18 Asker-Oslo om seks år dersom prosjektet ikke blir stoppet.

For meg, som kommer fra et parti med et kjærlig forhold til bomringen, er det ikke økte bompenger som er problemet, men at pengene brukes på mer asfalt som ikke kommer folk flest i regionen til gode.

Vi fikk nylig tall som viste at klimagassutslippene i Oslo økte i 2018, til tross for en rekke tiltak og økte bomtakster.

Det viser med all mulig tydelighet hvilken utfordring klimakrisen er. I Norge er fortsatt utslippene høyere enn de var i 1990. Hovedproblemet er en utbredt tro blant politikere og eksperter om at vi kan fortsette som før, og at vi plutselig skal få helt andre resultater.

Skal vi klare å nå klimamålene, så må vi faktisk gjøre ting annerledes enn før. Vi står ved et hamskifte.

Tida for store motorveiutbygginger i byene er forbi. Det kommer til å ta tid å tilpasse seg for dem som i mange tiår har kjempet for mer asfalt og flere felt, men den utviklingen kommer.

Kommentar: Det er på høy tid at en voksenperson griper rattet og styrer Fornebubanen bort fra E18

Det Norge nå trenger, er bedre og billigere kollektivtrafikk, mer tog og sykkelveier i hele landet, skredsikre fylkesveier og elektriske hurtigbåter. Vi trenger en samferdselspolitikk som tar klimakrisen innover seg. Jeg vil invitere deg til å være med på første spadetak for å bygge Fornebubanen senere i år. Kom igjen da, Knut Arild. Bli en miljøhelt!

Mer fra Dagsavisen