Debatt

En logisk kortslutning, SV

Å strø to milliarder tynt utover til alle som mottar barnetrygd er en dårlig idé. Det er de som har minst som må løftes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

SVs ønske om å øke barnetrygden med to milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett er dårlig pengebruk. Vi kan løfte 70.000 barn ut av fattigdom uten å øke den offentlige pengebruken, men da må regjeringen lytte til sine egne eksperter.

I forrige uke startet regjeringen forhandlinger med SV om revidert nasjonalbudsjett. SV har i forkant varslet at de vil kreve en økning i barnetrygden på to milliarder kroner. Intensjonen er god, men det SV i realiteten gjør er å nedprioritere de som trenger det aller mest. La meg forklare hvorfor:

SV og venstresiden ønsker universelle ordninger som innebærer at man smører barnetrygden tynt utover til alle, altså blir det like stor sum til en som tjener fem millioner som en som tjener 250.000. SV ønsker med andre ord å bruke masse penger på små løft til alle, istedenfor å gi et ordentlig løft til de som har minst, og som faktisk har størst behov. Er det god og effektiv bruk av skattepengene våre?

Over 100.000 barn i Norge lever i dag i fattige familier, og andelen har nesten doblet seg de siste 20 årene. Denne statistikken inkluderer ikke alle de barnefamiliene som har slitt økonomisk som følge av økte priser, renter og dyrtid i løpet av de siste årene.

Det forbauser meg hvor tålmodige SV og regjeringen er når det kommer til barn som lever i fattigdom. Spørsmålet vi er nødt til å stille oss er: Hvorfor skal vi vente i 10 år når vi kan løfte 70.000 barn ut av fattigdom nå?

Norske politikere har fått oppskriften. Nå er det på høy tid at vi følger den.

Dette kan vi faktisk få til. Regjeringens eget ekspertutvalg som leverte rapporten «En barndom for livet» høsten 2023, konkluderte med at en økning og skattlegging av barnetrygden vil kunne løfte 70.000 barn ut av fattigdom på få år. Norske politikere har med dette fått oppskriften. Nå er det på høy tid at vi følger den.

Les også: Utbetalingsregimet i Nav er grovt urettferdig

Innsatsen for familiene med lavinntekt må være målrettet mot dem som trenger det mest, og det er akkurat det en økning og skattlegging av barnetrygden vil være. Med en slik innretning av barnetrygden, som Venstre og ekspertutvalget foreslår, vil 70 prosent av de som mottar barnetrygd komme likt eller bedre ut enn før.

Les også: Dette er de arbeidende fattige i Norge (+)

Et slikt grep vil ikke bare gi et betydelig løft til de som har aller minst, det vil heller ikke kreve en økning i offentlig pengebruk. En økning og skattlegging av barnetrygden vil i stor grad finansiere seg selv. Dette er knyttet til et annet viktig poeng; nemlig at den offentlige pengebruken påvirker prisstigningen i samfunnet og dermed rentenivået.

Det reviderte nasjonalbudsjettet regjeringen la frem er mer ekspansivt enn Norges Banks anslag, og det innebærer også at det trolig vil være en god stund til vi kan forvente en nedgang i rentenivået. Dette er dårlige nyheter for barnefamiliene som i dag sliter med å få endene til å møtes.

Les også: Stortinget stikker kjepper i hjulene (+)

Vi vet at man er nødt til å gjøre harde prioriteringer i budsjettene, men det er ingenting som tilsier at vi ikke kan gjøre dette samtidig som vi løfter 70.000 barn ut av fattigdom. Nettopp fordi en økning og skattlegging av barnetrygden ikke krever en økning i offentlig pengebruk.

Les også: Uføre bør ikke tjene mer, sier rapport (+)

Det er uforståelig for meg hvorfor regjeringen og SV setter seg på bakbeina og tviholder på universelle ordninger som nedprioriterer de som trenger det mest. Inntil SV og venstresiden tør å gjøre det som trengs, vil Venstre fortsette å kjempe for at alle barn skal få en trygg oppvekst, uten fattigdom.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt