Debatt

Oppklaring om statlige virkemidler

Innovasjon Norge satser på prosjekter som virkeliggjør det grønne skiftet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Trygve Tamburstuens kronikk fra 12. september gir forfatteren et feilaktig inntrykk av Innovasjon Norges vilje og evne til å satse på grønne prosjekter.

Det er vanskelig å si hvorfor Tamburstuen har inntrykk av at «det kastes penger etter fancy prosjekter som i alle fall ikke bidrar til å redusere miljøbelastningene eller forbedre ressursproduktiviteten».

Innovasjon Norge støtter et bredt spekter av prosjekter, etter grundige vurderinger. Alt fra små oppstartsselskaper til store og erfarne industriselskaper får økonomisk støtte eller råd til å gjennomføre sine gode ideer.

Bare i år har vi for eksempel støttet nærmere 700 prosjekter gjennom Bionova, som er et verktøy til å nå Norges klimamål for 2030 og samtidig bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene. Dette er prosjekter i bioøkonomiens verdikjeder og til fornybare energiløsninger og nye teknologier i landbruket.

Tamburstuen konkluderer med at det beste er å bryte opp virkemiddelapparatet i flere deler for å få fart på det grønne skiftet. Det er vanskelig å se hvordan flere, separate organisasjoner skulle kunne få mer ut av de samme kronene.

Vår erfaring er at å samle virkemidlene i én organisasjon gir langt bedre muligheter til å samordne og utnytte ressursene på tvers. «En vei inn» er en effektiv måte å finne riktig ordning for søkerne på – og sterkt ønsket av næringslivet selv.

Vår erfaring er at å samle virkemidlene i én organisasjon gir langt bedre muligheter til å samordne og utnytte ressursene på tvers.

Dette er også en av grunnene til at regjeringen la Bionova til nettopp Innovasjon Norge i fjor. Også «en vei inn» er noe regjeringen har styrket ytterligere i år, der ambisjonen er å få et system som formes etter brukerens behov – heller enn at brukeren må tilpasse seg systemet.

Den tidligere statssekretæren og næringslivslederen frykter at det grønne skiftet bare skal bli et tema i festtaler. Men som han og alle andre kan lese i Innovasjon Norges årsrapport fra fjoråret, hadde et flertall av prosjektene vi støttet en positiv miljøeffekt.

Innovasjon Norge vil fortsette å støtte gode, grønne og bærekraftige prosjekter i fremtiden.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt