Debatt

Dropp elektrifisering av sokkelen, Aasland

Bruk heller kraften på datasentre og nye bærekraftige prosjekter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Industrietableringer står i strømkø. Samtidig vil regjeringen bruke knappe energiressurser på tiltak med begrenset effekt. Det mest bærekraftige regjeringen kan gjøre er å skrinlegge elektrifisering av sokkelen og bruke kraften der den skaper mest samfunnsnytte.

I åpningstalen til årskonferansen til Fornybar Norge, viste olje- og energiminister Terje Aasland til at bedrifter med forbruk på til sammen 15.000 megawatt (MW) står i strømkø.

Nils-Ola Widme er næringspolitisk direktør i Abelia.

Det vil ikke være mulig å bygge ut nok kraft til å imøtekomme alles behov. Samtidig varsler Statnett at Norge går mot et kraftunderskudd allerede i 2027. Tiden er inne for en faktaorientert debatt om hvordan vi bør bruke våre knappe fellesskapsressurser.

For oss i Abelia er svaret enkelt. Først må regjeringen følge opp anbefalingene fra energikommisjonen og lansere en konkret handlingsplan for energieffektivisering. Slik kan vi kutte 20 TWh innen 2030. Dette vil være det viktigste enkelttiltaket for å frigjøre nok kraft på kort sikt.

Tarje Bjørgum er leder bærekraft i Abelia.

Videre bør regjeringen skrinlegge alle planer for elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Slik kan vi frigjøre ytterligere 12 TWh.

Vi er enige med LO i at nasjonale tiltak for å kutte klimagassutslipp må ha effekt globalt. Elektrifisering av sokkelen vil dytte Norges klimagassutslipp over på andre land.

Det vil ikke skape nye arbeidsplasser og ny verdiskaping. Kraftforbruket vil dessuten fortrenge nye, bærekraftige bedriftsetableringer på fastlandet som vi trenger for å gi velferdsstaten nye bein å stå på i årene som kommer.

Regjeringen vil si at elektrifiseringen av sokkelen er nødvendig for å nå omstillingsmålene i Hurdalsplattformen. Det er riktig. Men vi trenger ikke ta alle utslippskuttene hjemme for å oppfylle våre internasjonale forpliktelser.

Det er åpenbart smartere å bruke kraften der den skaper flest arbeidsplasser, og med minst mulig påvirkning på klima, miljø og natur.

Aasland bør prioritere den frigjorte kraften til det som skaper flest lønnsomme arbeidsplasser og reelle klimagasskutt.

Datasentre er avgjørende for digitalisering. Digitalisering er kjernen i det grønne skiftet. Datasentre skaper langt flere arbeidsplasser per energienhet enn tungindustrien, de slipper ikke ut CO₂ og de tilrettelegger for ytterligere jobbskaping i nye digitale næringer.

Samtidig bruker Norges største aluminiumsverk mellom 4 og 5 prosent av strømmen i Norge og sysselsetter 700 personer. Det gir en sysselsettingseffekt på 0,9 – 1,1 ansatte per MW.

Datasenteret Green Mountain på Hamar vil kreve mellom 0,5 og 0,6 prosent av strømmen i Norge og gir 350 faste arbeidsplasser. Det gir en sysselsettingseffekt på 3,4 – 4,7 ansatte per MW. I tillegg slipper aluminiumsverket ut 670.000 tonn CO₂, per år. For datasentrene er dette tallet null.

Det er åpenbart smartere å bruke kraften der den skaper flest arbeidsplasser, og med minst mulig påvirkning på klima, miljø og natur. Skrot elektrifisering av sokkelen, Aasland! Bruk heller kraften på datasentre og nye bærekraftige prosjekter.

Det vil være det smarteste du kan gjøre for å sikre Norges velferdsgrunnlag i det grønne skiftet.

Mer fra: Debatt