Debatt

Vi deler Dagsavisens engasjement for et anstendig og organisert arbeidsliv

I gårsdagens lederartikkel i Dagsavisen mener avisen at Elkjøp er et nedslående eksempel på at vi ikke skjønner den norske modellen. Det kan ikke bli mer feil

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Med 11.000 ansatte i Norge og Norden er Elkjøp en betydelig arbeidsgiver, spesielt for dem uten høyere utdannelse. Vi er stolte av vår historie og bidrag til samfunnet og støtter selvsagt opp om den norske og nordiske modellen med et organisert arbeidsliv. Dette er bra for alle. Vi samarbeider godt med våre ansatte og tillitsvalgte, ved alle våre varehus.

I Elkjøp står alle ansatte selvsagt fritt til å organisere seg. Som arbeidsgiver er vi samtidig opptatt av å ha gode lønns- og arbeidsvilkår, uansett om du er organisert, eller ikke. Våre ansatte velger mellom to ordninger – enten tariff eller en ordning med månedsbonus. Uorganiserte og organiserte ansatte har uansett felles timelønn, etter gjeldende tariff. Forskjellen ligger i at organiserte ansatte har en timelønn pluss tarifftillegg, mens uorganiserte ansatte har en variabel månedsbonus i stedet for tarifftillegget. De kan ikke få begge. På lik linje med at en håndverker i byggebransjen heller ikke kan jobbe både på akkord og få timelønn. I vår type salgsorganisasjon er de ansatte vår viktigste ressurs og vi satser tungt på opplæring, karriereutvikling og ikke minst rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Med gode resultater og historisk sterk vekst gjennom flere tiår er vi stolte av å kunne dele overskuddet med våre ansatte. Dette driver engasjement, styrker vårt konkurransemessige fortrinn og bygger en inkluderende kultur, som sammen er viktige komponenter i Elkjøp-historien.

Samtidig støtter vi våre ansattes rett til å fagorganisere seg. Det vi ikke gjør som arbeidsgiver er å legge oss opp i hvilken arbeidstakerorganisasjon våre ansatte mener er best for dem, da vi respekterer at ulike ansatte kan ha ulike meninger om hvilke ordninger og arbeidstakerorganisasjoner som er best for dem. At dette blir beskrevet som «fagforeningsknusing» er både misforstått og misvisende om sakens faktiske forhold.

E24 har ikke latt hele vår versjon komme til syne i denne saken, noe som dessverre har skapt et feilaktig bilde av vår organisasjon og praksisen på våre varehus. Det er trist å se hvordan enkelte norske journalister velger å tegne et galt bilde av Elkjøp og vår organisasjonspraksis, og vi opplever at dette også er mye av grunnlaget for Dagsavisens skarpe kommentar. Vi ønsker å understreke at vi deler Dagsavisens engasjement for et anstendig og organisert arbeidsliv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt