Debatt

Ja til smartere byer

Med fornuftig regulering kan elsparkesykler bidra til grønnere byer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Elsparkesyklene er elsket og hatet, men de gir oss en grønnere og smartere by. Aktørene må like fullt reguleres og kravet til gjenvinning må være høyt.

I sommer har det vært en livlig debatt både i avisene og på sosiale medier om elsparkesykler, spesielt i Oslo og Bergen.

Les også: Byrådet i Oslo venter på at alle andre skal ta grep i elsparkesykkel-kaoset

Oslo er et av de raskest voksende urbane områder i Europa, og urbaniseringen i våre storbyer stiller nye krav til grønne transportløsninger. Det er behov for løsninger basert på utslippsfri teknologi som bidrar til å øke det klimavennlige tempoet.

I Fortum er vi derfor positive til såkalt mikromobilitet, men vi ser også at det er behov for å lage et sett regler for de populære tohjulingene.

Energieffektive

På samme måte som de første sporvognene i 1875 eller automobildrosjene i 1908 endret måten Oslo-borgere kom seg frem på tror vi elsparkesykler er noe vi skal venne oss til som en del av bybildet.

Mikromobilitet gjør det enklere å bevege seg rundt, enten det er på korte avstander eller strekninger hvor det ikke er et kollektivtilbud. En sparkesykkel veier også lite, typisk under 20 kg, og er dermed energieffektiv i forhold til de fleste alternativer som ikke er basert på menneskelig kraft.

Fordi de er tilgjengelige er det dessuten lett å ta miljøvennlige valg.

Nettopp tilgjengeligheten – at det for tiden er et stort tilbud i de to største byene våre – er noe av det som er blitt debattert i sommer.

Vi registrerer at Oslo kommune har igangsatt et prøveprosjekt med en målsetting om å etablere 12 parkeringsplasser i byen, noe som er en god start.

I Stockholm har vi i Fortum bidratt til å etablere parkeringsplasser med ladepunkter for alle aktørenes elsparkesykler. Selskapene har i samarbeid med kommunen også utarbeidet i underkant av 500 virtuelle parkeringsplasser i sine apper.

Les også: Sparkesykler gjør Oslo verre for byens funksjonshemmede og eldre

Det er samtidig viktig at aktørene tenker elsparkesyklene inn i en sirkulær økonomi.

I Fortum samarbeider vi med elsparkesykkelselskapet Voi ettersom de også har høye ambisjoner knyttet til bærekraft. Fortums vannkraftverk leverer fornybar strøm til Voi i Norden og vi resirkulerer deres utrangerte kjøretøy – inkludert litium-ionbatteriene hvor over 80 prosent kan gjenvinnes.

Alt blir elektrisk

Vi registrerer at byrådet i Oslo denne uken har varslet en nattestengning, og Oslo-politikerne kan se nordover for inspirasjon til noe som ser ut som fornuftig regulering.

I Trondheim la politikerne først ned et forbud, men i februar innførte kommunen nye retningslinjer fordi man så at elsparkesykler kan supplere kollektivtrafikken.

Blant tiltakene i Trondheim er en anbudskonkurranse, geofencing og en øvre fartsgrense enkelte steder i byen.

I Fortum mener vi at alle transportformer er nødvendig, og vi er positive til at det kommer nye så lenge de er utslippsfrie. Dette skjer parallelt med elektrifiseringen av den eksisterende transportsektoren, enten det er elbiler, elferger, elbusser eller elektriske taxier.

Les også: Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

Politikerne kan – sammen med bransjen og brukerne – finne løsninger og regler som ivaretar de forskjellige interessene, men uten å regulere elsparkesyklene helt bort fra gatebildet. I tillegg kan hver enkelt aktør gjøre sitt for å bidra til en mer sirkulær tankegang som gjør scooterne mer bærekraftige.

I sum vil vi få smartere og grønnere byer.

Mer fra: Debatt