Debatt

Om bidrag og utbytte fra barnehager

DEBATT: Eierselskapet til FUS-barnehagene, Trygge Barnehager AS, ga i 2017 konsernbidraget videre til selskapet SFR Holding.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Bjørn Veire, siviløkonom

I Rogalands Avis 12.02.20 er det en artikkel om konsernbidrag fra private barnehager i Stavanger i 2017.

Rogaland Revisjon har funnet ut at det er gitt 21 millioner i konsernbidrag og utbytte fra private Stavanger-barnehager det året, hvorav 18 mill. kommer fra to barnehager som tilhører FUS-kjeden.

Eieren av kjeden, Eli Sævareid, sier i artikkelen at dette er en transaksjon som ble foretatt for å «styrke egenkapitalen  i barnehagene». Hun hevder at det som er tatt ut som konsernbidrag i 2017 er tilbakebetalt i 2018.

LES OGSÅ: Private barnehager tok ut 21 millioner kroner (RA+)

Jeg har foretatt stikkprøver i FUS barnehagenes regnskaper både i 2017 og 2018, og så vidt jeg kan se stemmer Sævareids utsagn om tilbakebetaling av konsernbidrag.

Imidlertid viser det  seg at eierselskapet til FUS-barnehagene, Trygge Barnehager AS, i 2017 ga konsernbidraget videre til selskapet som eier hele barnehagevirkosmheten -SFR HOLDING AS - på 932 mill.

Det er benyttet til å styrke egenkapitalen der, samt til til å skrive ned verdien av barnehagevirksomheten fra 1.550 mill. til 828 millioner.

Eli Sævareid har dekning for å si at de to barnehagene i Stavanger ikke er tappet for kapital i og med at konsernbidraget i 2017 er tilbakebetalt ved nytegning i 2018.

LES OGSÅ: Venstre og KrF er lei av barnehagestriden (RA+)

Men jeg kan ikke se at barnehagenes kapital er styrket. Riktignok er mer av kapitalen nå «innbetalt egenkapital», men sum egenkapital er den samme.

Hensikten med hele transaksjonen ser ut til være å styrke egenkapitalen i eierselskapet SFR HOLDING og ikke minst å foreta nedskrivning av barnehagevirksomheten.

Mer fra: Debatt