Debatt

La rederen betale

Det er grunn til å se nærmere på regelverket.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen tirsdag 26.2 ønsker Kari Kaski at rederen skal betale for redningen av passasjerene på Viking Sky. Etter Trollveggen-dommen fra 1986 kan man nok bare kreve dette av rederen ved grov skyld, og det er det ikke tale om her. Det kan imidlertid være grunn til å se nærmere på denne regelen nå.

Det må ikke bli slik at man ikke tør ringe etter hjelp på fjellet eller i en småbåt. I slike tilfeller bør derfor redning være gratis.

Etter mitt syn er det imidlertid stor forskjell på privatpersoners nødsituasjoner og de som oppstår i kommersiell virksomhet. For det første er størrelsesordenen en helt annen – det er stor forskjell på å berge en gruppe på fire og et skip med 1300 (eller 5000!) passasjerer.

For det andre er spenningen ved å være langt fra redning ofte noe som selges -- for eksempel i «ekspedisjonscruise» til Arktis og Antarktis. Den som tjener penger på risikoen, bør da også betale om det går galt. Og endelig er redere gjerne forsikret mot slike utgifter.

Alt i alt mener jeg de beste grunner taler for en regel om at redere bør betale slike redningsutgifter. Det kan ikke være grunn til å subsidiere dem og deres velholdne passasjerer med gratis redning. Får det offentlige dekket utgiftene, kan redningstjenesten kanskje bli enda bedre, og forsiktigheten enda større.

Det varierer litt om det offentlige krever slike utgifter dekket i andre tilfeller. Men hadde det vært forurensningsfare, hadde rederen klart nok måttet dekke det offentliges utgifter. Jeg kan ikke skjønne at fare for menneskeliv skal komme i en annen stilling.

Mer fra: Debatt