Debatt

Tålmodig kapital og smarte investeringer

Det går galt for Kjell Roland, direktør for Norfund, når han skal underbygge kritikken av FIVAS’ rapport i sitt innlegg den 18.3.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Afrikansk landbruk trenger tålmodig kapital skriver Roland i sitt innlegg.

Faglig uenighet og feilsitteringer trekkes frem som eksempler på feil i FIVAS' rapport og innlegg. Konklusjonene fra rapporten 'Meagre results from a large investment' er så langt unngått av Roland i utspillene i Dagsavisen. Unntaket er at han mener vi tar feil når vi konkluderer med at resultatene har vært svake av den ene jordbruksinvesteringen som studeres. Direktøren trekker frem at 829 personer har jobb på plantasjen som et eksempel på utviklingseffekt.

Vår vurdering er at i underkant av 1000 ansatte er en nokså mager effekt av en investering på 100 millioner bistandskroner, særlig sett i lys av at kun rett over 300 er fast ansatte, de øvrige er innleid i innhøstingen. Når Roland kommer trekkende med slike tall som kun er halvveis sanne, eller trekker frem andre aktiviteter som heller ikke bidrar til resultatet Norfund har satt som målsettingen, lurer vi på om organisasjonen hans har evne til å lære av egne feil. Norfund er langt unna egen strategi om å primært investere i små og mellomstore bedrifter, i Tanzania kan kun 1 av 9 listede investeringer hevdes å være en mellomstor bedrift.
Norfunds støtte til små og mellomstore bedrifter foregår i all hovedsak gjennom ulike fond og banker, det er lite informasjon tilgjengelig om disse. Åpenhet om disse investeringene hadde vært et godt utgangspunkt for å kunne ta lærdom av hvilke type prosjekter som er levedyktige.

Bistand brukt til å støtte privat sektor og til å utvikle landbruket kan være viktige katalysatorer for økonomisk vekst og økt velferd for afrikanske land. Vi er mange som er enige i at investeringer i landbruk er vanskelig, men viktig. Vi kunne derfor tjent på å trekke frem gode eksempler og kritisk analysere eksemplene som ikke har vært like vellykket.

Norfunds utspill endrer ikke konklusjonen om at forståelse av samfunnsforholdene en investering foregår i er viktige. Industrielt jordbruk har potensiale, men støter på problemer som ville vært mindre ved styrking av småskala jordbruk. Andre har også kritisert Norfunds prosjekt for å ødelegge biologisk mangfold og for å sette mennesker i fortvilte situasjoner.

Norfund-direktøren trekker i innlegget 18.3. frem fire punkter hvor han mener FIVAS tar feil. Et av disse er utviklingseffekten, som jo til dels er en skjønnsmessig vurdering. Vi står allikevel på konklusjonen om at denne er svak. Det blir for langt her å gå inn på alle punktene i detalj. Vi må gi ham rett i ett punkt. Vi skrev som en forenkling i innlegget 'Norfunds tvilsomme investeringer i Tanzania' at kun 500 hektar var dyrket med ris. Det riktige er at kun 500 hektar har kunstig vanning. Vi har ikke informasjon om hvorvidt det dyrkes ris på området som ikke er kunstig vannet.

Det er imidlertid ikke rett at vi påstår som Roland skriver at «kun 500 hektar av plantasjen var dyrket i 2015». Norfunds mål om økt risproduksjon er langt fra nådd. 10 000 tonn ris ble produsert sist år. Ifølge enkelte kilder er dette under en tredel av risen som tidligere ble produsert i området.

Det oppleves som spesielt at direktøren for en statlig organisasjon med 60 ansatte og årlige overføringer fra bistandsbudsjettet på én milliard går til frontalangrep på en organisasjon med to ansatte. Roland mener tilsynelatende at FIVAS kommer med ufundert kritikk og at vår hensikt er å stikke kjepper i hjulene for hans utviklingsmaskin. Vi stoler på at det er flere som ser at både utviklingsprosesser og hjemlig debatt har flere dimensjoner enn det.

Det er trist å måtte minne Kjell Roland på at FIVAS har hatt dialog med Norfund i mange år, og at hans ansatte ofte melder positivt tilbake om denne dialogen. Om direktøren ikke er kjent med sine ansattes erfaringer eller har skiftet mening på bakgrunn av en kritisk rapport er det bekymringsverdig.

Mer fra: Debatt