LIVLIG: Trond Svandal og Fredrikstad Venstre mener færre biler i bykjernen vil føre til enda mer liv i større deler av byens sentrum.

Vil ha bilfrie soner i Fredrikstad

Venstre, KrF og MDG ønsker flere bilfrie soner og satsing på såkalte «shared space»-gater i Fredrikstad sentrum. – Personlig skulle jeg gjerne sett Storgata helt bilfri, sier gruppeleder Trond Svandal i Venstre.

– Storgata er etter min mening en ikke-fungerende gate. Dette er byens flotteste gate uten tvil, men per i dag er den for smal for bilene og gir ikke noe godt byrom å oppholde seg i, det er ikke en trivelig gate å være i, mener Svandal.

Byutvikling

Hans ønske er på sikt å gjøre gata nærmest bryggepromenaden i Fredrikstad helt fri for biler, men i det felles forslaget til alternativt kommunebudsjett fra Venstre KrF og MDG går de ikke fullt så konkret til verks.

– Vi foreslår flere bilfrie soner og det vi kaller for «shared space»-løsninger, sier Svandal.

– Men for den videre byutviklinga tror jeg det vil være veldig positivt å få bort bilene fra Storgata, og jeg syns absolutt at vi skulle hatt det så bilfritt som mulig her.

– Mer liv

«Shared space» er et konsept som innebærer at torg eller gater deles mellom ulike trafikantgrupper. I stedet for klare regler og reguleringer er ideen at trafikantene skal samhandle for å finne konkrete løsninger når det gjelder hvem som skal vike, og hvem som skal få passere først.

– Dette er gater som er kombinert for gående, syklende og biler. Derfor er det ikke en bare enkel løsning, men vi må i alle fall se på Storgata og gatene rundt, mener Svandal.

– Jeg tror det vil bidra til å få mer liv i denne delen av sentrum. Nå er det mye liv opp mot gågata, og det er kjempefint, men byen skal vokse og vi må utvide det sentrumsområdet hvor det handles. Da er denne gata helt perfekt.

Ringvei

Forslaget henter inspirasjon fra grepene som er gjort i Oslo og andre større byer.

– Dette er også en internasjonal trend, men det må gjøres både nennsomt og riktig. Bilene har kommet for å bli, men Fredrikstad sentrum er ikke veldig stort – og innenfor den ringveien vi egentlig har her i byen mener jeg det egner seg veldig godt for mange flere bilfrie områder, sier han og fortsetter:

– Det å gjøre Storgata bilfri er nok jeg litt mer forkjemper for enn de andre, men å se på løsninger for færre biler i bykjernen står Venstre, KrF og MDG sammen om. Om et par år har vi kanskje også førerløse busser som kan gå i en ring rundt sentrum, sier Svandal.

Forslaget om satsing på «shared space» høster støtte hos sentrumsleder i Fredrikstad Næringsforening, Line Jeppesen.

– Vi og butikkene er veldig positive til det, og det er også noe som er på trappene, sier hun.

Ap er åpne

Også Arbeiderpartiet er på glid for å sørge for mindre trafikk i bykjernen.

– I vårt budsjett har vi et forslag om å understøtte god byutvikling gjennom satsing på blant annet byparker, torgarealer og «shared space», sier gruppeleder for Fredrikstad Ap i bystyret, Atle Ottesen.

– Samtidig vet vi at det jobbes med denne typen ting i den nye sentrumsplanen, og vi må ta ting i riktig rekkefølge. Dette er noe vi må ta stilling til når vi får en anbefaling, men vi er positive til tanken.

Når det gjelder stenging av Storgata for biltrafikk mener han dette er noe som eventuelt ligger lenger fram i tid.

– Det er vanskelig å svare på hva som skjer en gang i framtida, men dette er også noe man kan se på i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsplan, slutter Ottesen.