NY REKKEFØLGE: Prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Bane Nor ønsker en ny rekkefølge i byggingen av bypakken i Nedre Glommaregionen.

Vil endre rekkefølgen i utbygging av dobbeltspor i Nedre Glomma

Bane Nor ønsker en dialog om å endre rekkefølgen i byggingen av dobbeltspor fra Fredrikstad til Sarpsborg.

Av Paul Norberg

– Vi ønsker å vurdere en ny rekkefølge i utbyggingen av banestrekningen fra Seut i Fredrikstad til Sarpsborg.

– Ny rekkefølge

- Da vil vi invitere til dialog med de øvrige aktørene, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen i Bane Nor.

– Hvilke aktører?

– Statens vegvesen, de aktuelle kommunene og Østfold fylkeskommune. Byggingen av dobbeltsporet er viktig for bypakkeprosjektet i Nedre Glomma-regionen, og vi ønsker å bygge dobbeltsporet slik at det blir minst mulig plagsomt for togpassasjerer og andre som blir berørt av byggeprosjektet, sier Haugen.

Les også: Bane Nor vil forsinke dobbeltsporet med tre år

Hun forteller at forslaget til rekkefølge-endring vil bli forelagt Jernbanedirektoratet.

– Hvis det blir godtatt i direktoratet, går vi videre til våre samarbeidsaktører i Østfold for å finne en best mulig løsning.

– Har dere et konkret forslag til endret rekkefølge?

– Vi må avvente responsen i direktoratet først, sier Anne Siri Haugen.

Bypakkeprosjektet

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad, Sarpsborg, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Målet er en region hvor man kan reise effektivt og miljøvennlig.

Det planlegges en ny bru over Glomma i Sarpsborg i forbindelse med at den sterkt belastede strekningen mellom øst og vest i Sarpsborg skal utvides fra to til fire felt. Ett felt i hver retning skal være kollektivfelt. Tiltaket har stor betydning for kapasiteten over Glomma. Det planlegges også en ny bru over Glomma i Fredrikstad. Med tilknytning til fylkesvei 109 og riksvei 111 vil en slik bru avlaste Fredrikstad bru og redusere trafikkmengden gjennom St. Croix-krysset og Fredrikstad sentrum. Verken ordfører eller varaordfører i Sarpsborg var tilgjengelige for kommentar om dialoginvitasjonen fra Bane Nor.