Annonse
I dag fortsetter det to dager lange besøket for USAs president Donald Trump hos Frankrikes president Emmanuel Macron.

Vil bli ny leder av«den frie verden»

I dag går de to motpolene Donald Trump (71) og Emmanuel Macron (39) sammen ned Champs-Élysées.

Annonse
Verden

 

I dag går verdens to ferskeste statsledere sammen ned Frankrikes paradegate nummer én etter at Frankrikes president Emmanuel Macron har invitert USAs president Donald Trump til å feire den franske nasjonaldagen sammen med ham i den franske hovedstaden.

– Macrons invitasjon av Trump er en måte å markere fransk og europeisk styrke på, og stå opp for Europas verdier, sier Pernille Rieker, Frankrike-forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Les også: Macron på twitter: – Gjør planeten vår storartet igjen

– Står opp for Europa

Om ikke Trump har abdisert USA som global leder, kan den politikken han bedriver, føre til det på lengre sikt, sier Rieker.

– Valget av Trump har hjulpet Macron til å få en plass som forsvarer av den liberale orden, sier Rieker.

– Macron vil bruke denne muligheten til å spille en global rolle som leder for den liberale orden. Vi har sett at han ikke redd for å si tydelig ifra hva Frankrike står for i møter med Trump og Putin, sier Rieker.

«Vi ønsker å ha en begrensende effekt på Trump. Vi ønsker ikke at Trump skal isolere seg», sier en rådgiver for Macron til nettstedet Politico. Den franske presidenten ønsker å minne Trump på USAs rolle i Europa, og vil vise fram Frankrike som militær makt og som NATO-alliert. Sikkerhet og terrorbekjempelse vil være sentrale spørsmål under Trumps besøk. USA og Frankrike samarbeider tett i kampen mot terror.

Frankrike ønsker å komme på banen igjen på den internasjonale arenaen, som en forsvarer av FN og den multilaterale orden, sier Rieker.

Da Putin gjestet Frankrike i forbindelse med jubileet for tsaren, selv om han fikk være der kun én dag, brukte Macron anledningen godt.

– Jeg tror han vil komme med en lignende markering mot Trump, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bildet er snudd opp ned

– Når jeg snakker med franske analytikere, er det en optimisme blant dem som de ikke hadde sett i Frankrike siden 1990-tallet, og det til tross for mange interne utfordringer, sier Rieker.

Bildet er på mange måter snudd etter Macrons seier, sier Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Frankrike, som ble sett på som den største trusselen mot EU-samarbeidet, har blitt en drivkraft for EU etter Macron ble valgt. EU har fått en «boost», og innbyggerne har styrket troen på EU, og de EU-kritiske britene er ute, sier Malnes.

Bare 18 prosent av EUs innbyggere ønsker i dag å forlate unionen, ifølge nye målinger.

– Skulle Merkel bli gjenvalgt, noe som virker sannsynlig, har de to landene et svært godt utgangspunkt for å bygge et sterkere EU, sier Frankrike-kjenneren.

Rieker minner om at Frankrike er Europas ledende militærmakt, og har atomvåpen, selv om de ikke kan måle seg med USA.

Les også: Trump til Macron: – Hele verden snakker om deg

Bedre kjemi med Trump?

Frankrike ønsker å komme på banen igjen på den internasjonale arenaen, som en forsvarer av FN og den multilaterale ordenen, sier Rieker. Dette ønsket startet allerede under Macrons forgjenger François Hollande.

– Men under Macron har det blitt mye mer tydelig at de vil gjenerobre et fransk lederskap for Europa, sammen med Tyskland, sier hun.

Det er også den eneste måten Frankrike kan spille en global rolle på, sier Rieker. Frankrikes utenrikspolitikk er tuftet på et ønske om å opprettholde eller gjenvinne innflytelse og status internasjonalt.

Kanskje vil også Macron kunne oppnå bedre kjemi med Trump. Merkel og Macron har diskutert hvordan de skal opprettholde det transatlantiske forholdet, som er viktig for alle parter, tror Rieker.

– Selv om Macron har vært tydelig på at han ikke er støttende til Trump, kan han kanskje få en bedre kjemi med ham enn Merkel.

Trump trenger en alliert i Europa etter å ha blitt utfordret på handel og klimaendringer under G20-toppmøtet nylig. EU er også USAs største handelspartner.

– Ingen kan erstatte USA

NUPI-forsker Patrick Cullen, som selv er amerikaner, mener Trump og Macron har et fellestrekk: ingen så dem vokse fram i det politiske landskapet.

– Det ble sagt at det var umulig for Macron å vinne. I USA fikk vi en republikansk president som ingen i det republikanske partiet ønsket. Vi arbeider fortsatt med å forstå hvordan dette kunne skje, sier han.

Den som sier at USA har «avtrådt» som global supermakt, kan ikke komme opp med et realistisk alternativ, mener Cullen.

– Det stilles fortsatt spørsmål ved hvor stabilt EU og euroen er etter brexit og finanskrisen, sier han.

Selv om Trump viser en kritisk holdning til innvandring og frihandel sammenlignet med tidligere amerikanske presidenter, ligger mye fast i båndene over Atlanteren, mener han.

– Når det gjelder sikkerhetsnettverket som ble bygget i Europa etter andre verdenskrig, kan ingen på dette tidspunkt erstatte USA. Verken Frankrike eller Tyskland kan klare å forsvare kollektiv sikkerhet på samme måte. Ønsker vi at Kina skal være lederen for den frie verden, og gi det kinesiske kommunistpartiet den æren? spør han.

– USA har under Trump økt pengebruken på NATO og han har gjentatt USAs støtte til Europas forsvar, sier NUPI-forskeren.

Han mener Trumps besøk i Paris viser hvor sterke de historiske båndene fortsatt er mellom USA og Europa.

– Besøket er en påminnelse om felles bånd og delte verdier mellom USA og Europa som overlever både Trump og Macron, sier han.

Les også: Monarken Macron

Annonse