Verden får torsdag svar på om Donald Trump forsøkte å hindre rettens gang

Verden får torsdag kanskje svar på om Donald Trump forsøkte å hindre rettens gang.

Det er ventet at Mueller-rapporten vil bli lagt fram torsdag, melder det amerikanske justisdepartementet, ifølge CNN.

Denne vil legges fram for Kongressen og offentligheten, melder også CNN.

Dermed sitter hele verden og venter på en nesten 400 sider redigert rapport om Russland og Donald Trump.

Hvem har rett? Stemmer det at Donald Trump firfinnes i rapporten? Og hva med spørsmlået om Donald Trumps forsøkte å hindre rettens gang?

Det hersker foremdeles tvil om hva som vil komme fram i rapporten, skriver CNN.

Sammendrag

Foreløpig har bare et fire sider langt sammendrag skrevet av justisminister William Barr blitt offentliggjort og overlevert til Kongressen, skriver NTB.

Barr har tidligere lovet å gi Kongressen en sladdet utgave av rapporten innen midten av april.

I sammendraget skrev Barr at Mueller ikke hadde funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland for å påvirke valget i 2016.

Når det gjelder forsøk på å hindre rettens gang, skrev han at Mueller verken dømte eller frikjente presidenten.

Les også: 346 mennesker har mistet livet i to flystyrter. Donald Trump mener Boeing bør skifte navn

Frifinnelse

Donald Trump på sin side har vurdert det som har kommet fram av Robert Muellers funn til å være en fullstendig og total frifinnelse, skriver NTB.

Samtidig har fremtredende demokrater har stilt spørsmål ved justisminister Barrs uavhengighet og har hele tiden krevd full offentliggjøring av rapporten. De mener det er deres jobb som folkevalgte, og ikke justisministerens, å avgjøre om Trump har misbrukt sin stilling eller ikke.

Sladdet versjon

Barr har på sin side sagt at deler av rapporten må redigeres av juridiske hensyn, blant annet knyttet til følsomme etterretningstemaer og for å beskytte «perifere tredjeparters» privatliv. Han har også sagt at han ikke har tenkt å la Det hvite hus les rapporten før den blir oversendt Kongressen.

Trump har tidligere sagt at han vil la justisministeren ta alle avgjørelser om offentliggjøring av rapporten, og han har sagt at han har stor tillit til Barr.

Den amerikanske presidenten har siden etterforskningen startet ofte omtalt den som en «heksejakt» og har vært svært kritisk.

Muellers team bestående av totalt 19 advokater, 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre, har intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som har pågått i 22 måneder.

Fakta om Mueller-granskningen

* 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

* Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør, og nesten 500 ransakelsordre har blitt utstedt.

* Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre.

* Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder.

* Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken.

* 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport.

* To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland.

* 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen.

(Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP) (NTB)