Folk går i gatene for å se på skadene etter orkanen Sandy. En rekordhøy stormflo fikk vann til å strømme ned i T-banetunneler og biltunneler i New York.

Uten strøm og nett i NY

"Uten strøm, uten nett". "Venter i mørket. Gufffent. Vær forsiktig!" Les Dagsavisens Heidi Taksdal Skjeseth opplevelser da orkanen rammet.