Unge velgere er svært viktige for pro-EU-siden, for de er mye mer positive til EU enn mange eldre. Anna Wyn Davies (19), Maggie Hicks (20) og Philomena Dineen (21) er typiske: de skal stemme «remain».

Unge og eldre er splittet

EU-tilhengerne må få de unge til stemmelokalene i morgen om de skal vinne: Det er en stor generasjonskløft mellom britene i EU-saken.

 

LONDON (Dagsavisen): – Jeg tror eldre velgere tenker tilbake på da Storbritannia var en stormakt, og syns alt var bedre før. De vil gjøre Storbritannia «great» igjen. Men vi har det da ganske bra, har vi ikke, spør Philomena Dineen.

Det er sommerkveld i London. På puben sendes snart en EM-kamp med England, som er ute og kjemper om heder og ære på kontinentet. Straks skal britenes plass på kontinentet i politikken også avgjøres. Britene skal gjøre sin viktigste politiske beslutning på mange tiår.

De tre unge kvinnene er blant dem statsminister Cameron og resten av remain-siden gjerne vil ha til stemmelokalene. De er typiske for unge briter: De vil bli i EU.

Les også: Labour-velgere kan avgjøre

Ser utover

For målingene viser en klar tendens: Blant personer mellom 18 og 24 år er rundt 70 prosent for å bli i EU, ifølge målinger. Det er langt flere enn gjennomsnittet av britiske velgere, der de fleste målinger i det siste har vist rundt 50/50 mellom de som vil bli («remain») og de som vil ut («leave»).

Blant folk over 65 år er om lag 60 prosent for å gå ut av EU.

De unge skiller seg ut på en rekke områder, sier Peter Kellner, ekspert på målinger og opinion.

– De er mindre bekymret for immigrasjon; de som er mest bekymret for immigrasjon er hvite menn over 50. De unge har vokst opp i et samfunn der man jobber og studerer i EU. Unge er mer sosialt liberale, de orienterer seg mer ut i verden, er mer tolerante og mer internasjonale, sier Kellner.

Philomena Dineen (21), Anna Wyn Davies (19) og Maggie Hicks (20) var aldri i tvil om at de skal stemme for å bli.

– Det kjennes bare riktig. Da jeg hørte det skulle være folkeavstemning, visste jeg at jeg ville stemme «remain», sier Maggie Hicks.

– Vi har vokst opp med å være medlem av EU, det er det vi kjenner. Og vi vet hva vi får om vi fortsetter. Hvorfor risikere noe ved å melde seg ut, sier Anna Wyn Davies.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mange stemmer ikke

Men det er ett usikkerhetsmoment ved unge velgere: de er ikke til å stole på når det gjelder å stemme. Ungdom har ofte lavere valgdeltakelse enn andre aldersgrupper.

Valgdeltakelsen blant unge vil ha mye å si denne gang, tror Michael Keating, professor i politikk ved Unversitet i Aberdeen.

– Mye kommer an på om de unge stemmer. Hvis veldig mange unge holder seg hjemme, kan «leave» vinne, sier Keating.

– Det som virkelig kan gjøre utslaget på resultatet er om unge velgere stemmer i større antall enn de gjorde ved parlamentsvalget, sier den konservative politikeren Andrew Cooper til nettstedet Politico, som følger EU tett.

Han nevner de samme årsakene til generasjonskløften som Kellner.

– Det er helt annet et helt annet verdenssyn, sier Cooper.

Statsminister David Cameron er blant profilene på pro-EU-siden som har drevet mye valgkamp blant unge. Da fristen for å registrere seg til å stemme ved folkeavstemningen ble utvidet med to døgn nylig, ble regjeringen kritisert av Leave-kampanjen, som påpekte at det ville tjene remain-siden best. Mange av de som registrerte seg på overtid var nemlig unge.

I tillegg til alder er gapet mellom velgerne i EU-spørsmålet størst når man ser på utdanning og geografi. Høyt utdannede er mye mer positive til EU enn lavt utdannede. Det viser alle nylige målinger på området, ifølge en oversikt fra BBC. De geografiske skillene er også store: Mens Nord-Irland og Skottland har et flertall for EU, er skepsisen størst i England i Wales. Et unntak i England er hovedstaden London, som har mange EU-tilhengere.

Les også: Midtøsten frykter Brexit

Må ikke skremmes

Både statsminister David Cameron, finansminister George Osborne og andre pro-EU-folk er blitt kritisert av «leave»-kampanjen for å fronte et såkalt «prosjekt frykt», der målet er å vise hvor dårlig det vil gå med økonomien og sikkerheten dersom Storbritannia går ut av EU.

Taktikken med å skremme velgere til å stemme for å bli i EU, er neppe veien å gå for å sikre unge velgere, lyder budskapet fra personer som står bak ja-kampanjer rettet mot unge. Overfor unge fungerer det langt bedre å snakke om arbeid og reising.

– Det aller viktigste er muligheten for å reise, studere og jobbe i andre EU-land, sier Philomena Dineen.

I Storbritannia er de unge blitt kalt EasyJet-generasjonen, etter lavprisflyselskapet.

De unge kvinnene vi møter i London i kveld heller mot Labour og De Grønne i vanlige valg. De sier det har noe å si hvem som står for hvilke budskap i EU-kampen. De mener det teller at mange økonomer er for EU. De er også begeistret for Labour-leder Jeremy Corbyn, som er for å bli, men som er blitt kritisert for ikke å virke overbevist.

På anti-EU-siden dominerer den konservative politikeren Boris Johnson og UKIP-leder Nigel Farage.

– Jeg tenker litt sånn: jeg ville ikke stemt på dem, hvorfor skal jeg lytte til dem, sier Philomena Dineen.

Les også: Denne plakaten skaper strid i Storbritannia