– Trump river internasjonalt samarbeid i filler

Donald Trumps strategi har en overdreven tro på at USA kan styre verdenspolitikken alene, sier USA-forsker Svein Melby.

President Donald Trump har i kveld besluttet å trekke USA ut av atomavtalen med Iran. Det var et av Trumps tydeligste valgkampløfter og en ventet avgjørelse. Trump kalte i kveld avtalen «grusom». 

– Trump river med dette den internasjonale enigheten om atomavtalen i filler, sier Svein Melby som forsker på amerikansk forsvars- og utenrikspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier. 

Les også: Dro i land historisk avtale

 

Tror ikke på suksess

Dermed fjerner han det som var hele forutsetningen for avtalen: at det internasjonale samfunnet stod samlet om å presse Iran til å gi opp atomprogrammet. Istedet virker Trumps strategi å være å presse Iran til å bli med på en bedre avtale. Melby tviler på at det vil lykkes.  

– Forhistorien til Iran-avtalen var at det var umulig å få til noen avtale med Iran og få innsyn i det kjernefysiske programmet iranerne holdt på med. President Barack Obama greide å få bred internasjonal enighet om å stille seg bak forhandlinger med Iran. Avtalen de landet er langt fra perfekt, men den var det beste alternativet, sier Melby. 

Avtalen om Irans omstridte atomprogram ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU og Iran i 2015. Avtalen var en av Obamas viktigste utenrikspolitiske seirer. 

Svein Melby tviler på at Trump vil lykkes med å presse det internasjonale samfunnet til å reforhandle avtalen og stille seg bak USAs krav. 

– Hvis han vil få til noe må han jobbe sammen med de andre for å få på plass internasjonal enighet om at avtalen må revideres. Istedet tror han at USA, «America first», kan styre verdenspolitikken ved å opptre på egen hånd. Men det har aldri lyktes. Resultatet blir istedet internasjonal uenighet og manglende tillit til Trump, sier Melby. 

 

Les også: Europa beklager Trumps avgjørelse

 

Blandede signaler

Formålet med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet prøvde å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter gjentatte ganger har benektet. Regimet i Teheran godtok større begrensninger på sitt atomprogram, i bytte mot opphevelse av sanksjoner.

Atomavtalen støttes i dag av et nærmest samlet verdenssamfunn. Men det finnes tre viktige unntak: Irans regionale rivaler Saudi-Arabia og Israel, og USAs president Donald Trump.

USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen tror Trump forsøker å presse iranerne til nye innrømmelser i en ny avtale. Selv om Europa har beklaget Trumps avgjørelse om å trekke USA fra avtalen, har de samtidig signalisert at de kan være villige til å se på nytt på enkelte aspekter, sier han. 

– Som missilprogrammet til Iran. Men det er lite trolig at vi ser noen tilnærming mellom partene med det første. De har behov for å summe seg nå, sier Mjelde. 

 

Les også: Macron i Det hvite hus: Frankrike og USA vil ha ny Iran-avtale

 

Missiler

Ett av president Trumps ankepunkter mot atomavtalen er at den ikke inneholder restriksjoner mot landets missilprogram. Iran har bygd seg opp som en betydelig aktør i krigene og konfliktene i Midtøsten de siste årene og spiller nå en avgjørende rolle i både

Syria, Irak og Libanon. Konflikten mellom Israel og Iran har også spisset seg til og det er en risiko for at dette kan bli Midtøstens neste store krig

 

Norge bekymret

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) beklager at president Donald Trump tirsdag kveld valgte å trekke USA ut av atomavtalen med Iran.

– Vi er bekymret for at dette kan gi økt ustabilitet i en allerede urolig region. Vi er også bekymret for hva dette kan få å si for det internasjonale samfunnets evne til å hindre spredning av kjernevåpen, sier utenriksminister Eriksen Søreide, i følge NTB.

Hun sier at Norges holdning til atomavtalen er klar: Avtalen bidrar til regional stabilitet og tjener Norges sikkerhet. Avtalen har vært effektiv og virker etter hensikten, som er å hindre Iran i å utvikle atomvåpen.

Eriksen Søreide oppfordrer Iran og øvrige parter til å forbli i avtalen.