USAs president Donald Trump etter møte om FN-reformer, til v. FNs generalsekretær Antonio Guterres

Trump krever resultater i FN

Kritiserer FN for å være ineffektivt, truer med å kutte i bidragene.

Verden

Av Ann Fredriksen
Under en diskusjon om FN-reformer foran åpningen av hovedforsamlingen i FN senere denne uken, langet USAs president Donald Trump ut mot byråkratiet i organisasjonen.

– Budsjettet har økt med 140 prosent og antall ansatte er doblet siden år 2000, men vi ser ikke resultater i tråd med denne investeringen, sa Trump, og føyde til at intet medlemsland burde betale en uproporsjonal del av disse utgiftene.

USA står for 22 prosent av grunnbudsjettet til FN, som ligger på 5,4 milliarder dollar, eller over 42 milliarder kroner. Organisasjonen består av 193 medlemsland.

Kutt i fredsbevarende operasjoner

Trump som tidligere har omtalt FN som en klubb der «folk kommer sammen, snakker og har det hyggelig», har ved flere anledninger truet med å kutte i bidragene til organisasjonen. Blant annet et kutt i budsjettet til fredsbevarende operasjoner på 600 millioner dollar, tilsvarende 4,7 milliarder kroner.
– FN er grunnlagt på virkelig edle målsettinger, sa Trump under reformdiskusjonen, før han tilføyde at organisasjonen de siste årene ikke har greid å oppfylle sitt potensial på grunn av «byråkrati og vanstyre».

Likevel påpekte presidenten at han alltid har ment at FN-organisasjonen, som USA og president Franklin Roosevelt var en av pådriverne for, har et stort potensial.

– Jeg tror hovedmeldingen er «gjør De forente nasjoner storslått», sa presidenten, som brukte «Gjør Amerika storslått igjen» som sitt slagord under valgkampen i fjor høst.

Han synes å ha det amerikanske folket i ryggen i sin kritikk mot verdensorganisasjonen. Ifølge en undersøkelse fra Gallup mener 60 prosent av amerikanere at FN gjør en dårlig jobb.

Vil se resultater

Legg vekt på resultater, oppfordret Trump verdensorganisasjonen.
Det fikk han medhold i av FNs generalsekretær António Guterres, som også rettet skarp kritikk mot FN-byråkratiet, som han mener undergraver organisasjonen han selv leder.

– Noen spurte meg nylig hva som holder meg våken om natten. Mitt svar var enkelt: Byråkrati. Fragmenterte strukturer. Bysantinske prosedyrer. Endeløs papirmølle, sa Guterres.

– Noen som er ute etter å undergrave FN, kunne ikke kommet på noen bedre måte å gjøre det på enn å innføre noen av de reglene som vi selv har skapt, sa han videre.

Guterres fikk ros av Trump for reformarbeidet og for å tenke endring i stedet for «business as usual» – det vil si at alt skal fortsette som før.

– Reform, men ikke kutt

Utenriksminister Børge Brende er til stede i New York, og sier at regjeringen kjenner seg igjen i Trumps kritikk.
– Trump peker helt riktig på behovet for å redusere unødvendig byråkrati og bruke ressurser på en best mulig måte i FN-systemet. Dette er vi helt enig i, sier Brende.

Han pekte på at generalsekretæren vil gjøre FN mindre byråkratisk for å få flere ressurser til konfliktløsning og bekjempelse av fattigdom.

– Jeg er derimot ikke enig i at man skal gjøre dette med å kutte i FN. Man skal bare bruke ressursene mer effektivt.

Han mener at USA bør fortsette på den linjen landet har holdt så langt.

– USA er verdens største økonomi, så jeg mener at USA skal bidra også framover. Skal vi nå disse bærekraftmålene så må USA bidra minst på lik linje som i dag, men kanskje andre må løfte seg ytterligere, sier Brende.

(©NTB)