Solenergi på frammarsj

ENERGI: Det har aldri blitt satt opp flere solcellepaneler i USA enn i 2013. Men sol dekker bare en prosent av verdens energiforbruk.

AUSTIN (Dagsavisen): Sarah Fusca ved Austin Energy viser stolt fram en gigantisk solcellefarm noen kilometer utenfor Austin, Texas. Her, midt i USAs største olje- og gasstat, ligger Webberville Solar Farm. Med 127.000 solpaneler, var dette et av USAs største solcellefarmer da det ble åpnet i 2011.

- Det går riktig vei for solenergi, sier Sarah Fusca, som tror hovedstaden Austin vil nå målet om å bruke minst 35 prosent solenergi innen 2020 flere år før tida.

- Vi er der om et par år, 2016 kanskje. Det skulle bare mangle at Texas var ledende på solenergi. Er det noe vi har mye av, er det nettopp sol, sier Fusca, og ser demonstrativt opp med mørke solbriller mot den skarpe sola.

 

Blir billigere

Både sol- og vindenergi har lenge vært dyrere å produsere og vanskeligere å oppbevare enn fossile forurensende energikilder. Produksjonsprisene er på vei ned, takket være teknologiske nyvinninger, politiske insentiver og høyere investeringer.

- Grønn energi er nå nesten like billig som fossile energienergikilder i oljestaten Texas, sier Sarah Fusca.

At USAs myndigheter har innført nye skatteregler som skal oppmuntre til investering i sol, har også hjulpet på utbyggerviljen: 2013 ble året flest solpaneler ble satt opp i USA. Mange av dem ble satt opp nettopp her i Texas der land er billig og sola sterk.

 

Sauer redningen

Det blinker i de mange tusen solpanelene på Webberville Solar Farm. Solfarmens største problemer er ikke skylaget som en og annen dag dekker Texas-himmelen rundt 12 uker i året. Det er plantevekst som vokser i raskt tempo og som skygger for solpanelene, sier daglig leder Lee Lewis.

- Å drive en solfarm som denne er nesten akkurat det samme som å drive en gård, sier Lewis til Dagsavisen.

For tida er det som en gård uten dyr. Det er i ferd med å endre seg. Om kort tid skal Lee Lewis sette ut sauer til å beite rundt solpanelene, for å stoppe veksten.

- Vi prøver med 500 sauer i første omgang, sier Lewis med et glis.

Ifølge det amerikanske energibyrået EIA ble det installert nesten 2200 megawatt ny solkraft i 2013, mer enn noen gang tidligere.

- Dette er framtida. Ja, vi har mye olje og gass. Men sola er gratis og alltid her, sier Lewis med et stort smil.

 

Solfylt optimisme

Ifølge FNs klimapanel må bruken av klimavennlig energi minst tredobles innen 2050 hvis vi vil unngå global oppvarming på mer enn 2 grader.

Per i dag dekkes under 1 prosent av verdens strømforbruk med solceller, men veksten har vært svært kraftig de siste årene. Optimismen er stor blant solentusiaster i USA.

Professor Michael Webber ved Energy Insitute ved Universitetet i Austin er en av dem.

- USA produserer stadig mer av energiforbruket selv, og mye av det er ren energi. Vi har vind, sol og et stort, flatt landskap som passer godt for solparker og gjør energien lettere å transportere, sier Webber til Dagsavisen.

Selv om Texas nå først og fremst er kjent for sin olje- og gassproduksjon, tror Webber Texas i tillegg kan bli den viktigste delstaten for fornybar energi.

I dag er det den solrike delstaten California som topper pallen som delstaten som produserer mest solenergi. Ifølge industriorganisasjonen Solar Energy Industries Association, økte etterspørselen etter solenergi med 41 prosent i 2013. Flere av verdens tyngste finansaktører tror også sol går en lys framtid i møte, og anbefaler sine investorer å satse på sol.

 

Vil investere

Goldman Sachs vil investere 40 milliarder dollar i fornybarsektoren, som banken betegner som en «ekstremt interessant» investeringsmulighet. Og sveitsiske UBS mener det bør være solceller på taket av nesten hvert eneste bolighus og næringsbygg i Tyskland, Italia og Spania mot slutten av dette tiåret.

- Innen 2050 kan sol og vind være fundamentet i energiproduksjonen. De andre energikildene vil komme i tillegg, sier Erik Stensrud Marstein, leder av Norwegian Centre for Solar Cell Technology til NTB.

Til tross for bred optimisme, er det liten stans i letingen etter fossile kilder. Fortsatt er det fossile energikilder som gass og olje som tiltrekker seg brorparten av investeringene i Texas. Hvert år drilles over 20.000 nye olje- eller gassbrønner i delstaten, som er USAs største.

heidi.taksdal.skjeseth@dagsavisen.no