President Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen, men flertallet av amerikekanerne er uenige med ham viser måling. Dagsavisen har stilt seks spørsmål om Parisavtalen til klimaforsker.

Seks spørsmål om Parisavtalen

Klimaforsker svarer om følgene av USAs uttreden av avtalen.

Verden

 

Steffen Kallbekken er forskningsleder ved CICERO og mener USAs president Donald Trump kan gjøre enda mer klimaugagn enn å forlate Parisavtalen. Her svarer han på spørsmål om hva det betyr og hvilke følger det kan få at USA hopper av avtalen.

Vil Parisavtalen bryte sammen når USA går ut av avtalen?

– Nei, sier Steffen Kallbekken, som har fulgt FNs klimaforhandlinger tett i flere år. Han viser til at stormakter som EU og Kina har vært tydelige på at avtalen står uansett hva USA finner på.

Hvilke konsekvenser kan det få for avtalen at USA trekker seg ut?

– I de videre forhandlingene om klimaavtalen kan det bety at motkreftene slippes fri. Det er en del land som ikke ønsker en avtale, som Saudi-Arabia. Går USA ut, kan de få friere spillerom. I tillegg var det ventet at USA skulle være en betydelig bidragsyter til klimafinansiering – penger til klimatiltak i fattige land. Det kan forsvinne, sier Kallbekken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hvorfor er Parisavtalen viktig?

– Det er et politisk fokuspunkt. Avtalen garanterer ikke at vi kommer til å klare å bremse global oppvarming til to grader, men den er viktig for å konsentrere innsatsen for å få det til. Avtalen gjør at alle land hvert femte år blir nødt til å sette klimautslipp på dagsorden ved å beslutte hvordan de skal fornye sitt klimaengasjement. Og den kan brukes av miljøorganisasjonene i deres arbeid med å presse fram handling.

Vil andre land måtte ta ansvar for større utslippskutt fordi USA forlater avtalen?

Her er det ikke noe klart svar, ifølge Kallbekken. På den ene siden har EU og Kina annonsert at de vil trappe opp sin innsats, noe som er godt mulig at vil skje, sier forskeren. Samtidig har Trump signalisert at han vil fjerne en del miljø- og klimareguleringer, slik han allerede har gjort med å fjerne miljøkrav i kullsektoren. Slike grep vil kunne få en motsatt effekt på andre lands klimaambisjoner gjennom handel: Bedrifter i andre land kan legge sterkere press på sine ledere for å droppe miljø- og klimakrav.

Les også: Macron på twitter: – Gjør planeten vår storartet igjen

Noen hevder USAs uttrekning kan skape større oppslutning om Parisavtalen blant andre land. Er det realistisk?

– Det er mulig det kommer en viss motreaksjon. Samtidig kan det hende at det vil endre seg når argumentene om hvor mye dette vil koste begynner å synke inn, som nettopp effekten av å fjerne reguleringer og miljøkrav, sier Kallbekken.

Kan arbeidet med å bremse global oppvarming sikres utenfor Parisavtalen?

– Veldig mye skjer utenfor Parisavtalen allerede, i bedrifter og i byer rundt om i verden gjøres det mye viktig. Men Parisavtalen er et viktig rammeverk fordi den setter noen samlede, globale mål og gir signaler til andre om at man kan investere i grønn energi.