Annonse
Statsminister Theresa May og Jeremy Corbyn kniver om stemmene.

May kan ha tapt det høye spillet

Et sjokk om det stemmer, sier kommentatorer om valgdagsmålingen. Den viser at De konservative kan miste flertallet, mens Labour går kraftig opp.

Annonse
Verden

LONDON (Dagsavisen): Valgdagsmålingen viser at De konservative kan miste flertallet i Underhuset, selv om det ligger an til å bli største parti: Partiet ligger an til 314 seter ifølge valgdagsmålingen - ned 17 seter. Labour, som var ventet å tape flere plasser, går ifølge valgdagsmålingen opp til 266 seter, det er 34 flere enn ved 2015-valget.

Et sjokk, lyder de første reaksjonene - og mange i Det konservative partiet tror derfor ikke på valgdagsmålingen, sier kommentatorer på BBC. Om det stemmer, har Labour og Jeremy Corbyn gjort alle spådommer til skamme og gjort et langt bedre valg enn mange ventet. Hvis resultatet blir som valgdagsmålingen, er det svært usikkert hva slags regjering som kan komme på plass. Om De konservative blir det største partiet, men ikke får rent flertall, må partiet søke støtte hos andre partier for å regjere.

Valgdagsmålingen er felles for BBC, ITV og Sky News. Valgresultatene fra de ulike valgkretsene er ventet å komme inn gjennom hele natten og morgenen, da man trolig får en klar idé om hvem som har vunnet – men de endelige resultatene kan vente på seg helt til fredag en gang.

May kan ha mislykkes

– Såfremt valgdagsmålingen er utrolig feil, har Theresa May mislykkes i sitt viktigste mål, som var å øke flertallet, sier valgguru og professor John Curtice på BBC.

– Vi kan absolutt ikke utelukke at De konservative fortsatt får et rent flertall, men kanskje ikke større enn de allerede hadde, sier Curtice .

Labours skyggefinansminister, John McDonnell, mener May må gå av hvis dette stemmer.

– Folk så på dette valget som en måte å sikre sitt eget parti heller enn å sikre landet interesse, sier McDonnell.

Både i valget i 2015 og i 2010 var valgdagsmålingen nærmere resultatet enn målingene under valget. Men i 2015 viste det ikke helt riktig resultat: det viste en seier til De konservative, men ikke at partiet fikk rent flertall, slik resultatet ble til slutt.

Marginale kretser

Målinger, bookmakere og eksperter har under valgkampen pekt på at regjeringspartiet De konservative ligger an til å bli størst. Men det ser ut til at statsminister Theresa May er svært langt unna å vinne et så stort flertall som hun trolig så for seg da hun i april initierte et nytt valg. Den gang viste målingene at Labour kunne styre mot sitt verste valgresultat siden 1983. Toryene lå rundt 20 prosentpoeng foran Labour. Siden har avstanden mellom de to minsket, og noen målinger har til og med vist dødt løp. De aller fleste målinger har likevel vist at De konservative lå klart best an.

Spenningen ligger likevel i de marginale kretsene der løpet er jevnt. Landet består av 650 valgkretser som alle er representert med kun én representant i Underhuset, og det er om å gjøre å vinne flest kretser totalt. For å få rent flertall må et parti ha minst 326 seter.

Bortkastet

– Alt under et flertall  på 50 seter for May vil bety at valget var bortkastet for Theresa May, mener førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder, som følger valget fra London.

Annonse