Kinas eksport til USA nådde nye høyder

Kina eksporterte i september mer enn noensinne til USA og fikk et rekordhøyt handelsoverskudd, til tross for president Donald Trumps økte tollsatser.

 

Kinas eksporterte i september for 1.856 milliarder kroner, en økning på 14,5 prosent fra samme måned i fjor. Importen var på 1.596 milliarder kroner, en økning på 14,3 prosent.

Landets samlede handelsoverskudd med utlandet var dermed på 260 milliarder kroner i forrige måned.

Kinas handel med USA økte også betydelig, til tross for de høye tollsatsene president Donald Trump har innført i et forsøk på å redusere amerikanernes store handelsunderskudd.

Ifølge tall fra kinesiske myndigheter ble det i september eksportert varer for 382 milliarder kroner til USA, en økning på 13 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Rekordhøyt

Importen fra USA økte med 9 prosent og var på 103 milliarder kroner, og Kinas handelsoverskudd med USA endte dermed på rekordhøye 279 milliarder kroner.

Trump anklager Kina for å stjele teknologi og mener at Kinas statlige planer for industriutvikling er i strid med de frihandelsløftene kinesiske myndigheter har gitt.

I juni innførte Trump 25 prosent toll på over 1.100 kinesiske produkter, som USA blant annet telekomutstyr og kjemiske produkter. Den samlede årlige verdien på produktene er over 400 milliarder kroner.

Kina svarte med høyere toll på amerikanske produkter, blant annet biler, sjømat og landbruksprodukter.

Demper ikke kjøpelysten

I september trappet Trump opp handelskrigen ved å heve tollsatsene på en rekke andre kinesiske produkter, noe myndighetene i Beijing straks svarte på.

Handelskrigen og de høye tollsatsene har imidlertid ikke dempet kjøpelysten, verken i USA eller Kina.

Ifølge amerikanske myndigheter var USAs handelsunderskudd med Kina enda høyere enn det kinesiske myndigheter oppgir, rundt 319 milliarder kroner.

Underskuddet økte dermed med 4,7 prosent fra august og var rekordhøyt. (NTB)