Annonse

- Jeg hadde aldri trodd dette var mulig

President Macrons parti sikret en stor seier i søndagens valg. – Han får et solid bak seg, men det er usikkert hvor lett det blir å samle folk i eget parti om politikken, sier professor Raino Malnes.

Annonse
Verden

 

Ifølge prognosene ser Macrons sentrumsparti Republikken på vei og deres allierte ut til å sikre seg mellom 355 og 425 av de 577 setene i den franske nasjonalforsamlingen. Det vil i så fall sikre president Emmanuel Macron et sterkt flertall som vil være med på å gi den nyvalgte presidenten store muligheter til å gjennomføre sin politikk. Men seieren ser da ut til å bli mindre enn mange ventet: enkelte målinger tydet på at Macrons parti kunne få opp mot 470 seter.

Endret landskapet

For ett år siden eksisterte ikke Macrons parti. Macron er både blitt president og har bygget opp et nytt parti bare på få måneder – som nå vil  dominere fransk politikk.

– Jeg hadde aldri trodd det skulle være mulig, sier professor Raino Malnes ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen. Han følger fransk politikk tett.

– For et år siden så det politiske landskapet helt annerledes ut, sier Malnes. Men han sier Macron vil få utfordringer:

– På den ene siden er det en øredøvende seier, men på den andre siden har Macron et veldig nytt og uferdig parti som politisk spenner svært vidt. Det blir ingen helt enkel jobb å holde sammen folk i dette partiet. Partiet består både av en del moderate sosialister, folk fra høyre og sentrum, og med veldig mange nye uten politisk erfaring, sier han.

Sosialistene kraftig ned

Den konservative gruppen ledet av Republikanerne ligger an til å få mellom 97 og 130 seter, ifølge prognosene. Sosialistpartiet ligger an til mellom 29 og 49 seter, mens Marine Le Pens Nasjonal Front på ytre høyre lå an til kun mellom fire og åtte seter.

– Republikanerne blir dermed det største opposisjonspartiet. Sosialistpartiet gjør et katastrofalt dårlig valg. De har kommet tilbake før, men nå står de foran enorme utfordringer, og har ingen klare lederskikkelser, sier Malnes.

Nasjonal Front gjør det dårligere enn man ventet for få uker siden.

– En forklaring er at partiet gjorde et stort vesen av at det ville at Frankrike skulle melde seg ut av eurosonen, noe som skremte mange, sier Malnes.

Få møtte opp

Men det er en mørk sky på himmelen for den 39 år gamle presidenten: oppmøtet i søndagens valg så ut til å bli rekordlavt, på bare 44 prosent. Dette tas veldig alvorlig i Macron-leiren, sies det: når få har tatt seg bryet med å stemme, gir det et svakere mandat for den nyvalgte presidenten enn om oppmøtet hadde vært høyt. 

– Det var ventet, sier Malnes.

– Venstrepolitikeren Jean-Luc Melenchon holdt søndag kveld en tale der han sier regjeringen ikke har den legitimiteten som skal til  for å gjøre store endringer, sier Malnes.

Sammen med kommunistpartiet anslås Melenchons parti å få mellom 22 og 30 seter.

Macron har blant annet lovet store endringer i arbeidslivet som er svært kontroversielle hos fagforeningene. Han vil blant annet gjøre det lettere å si opp folk, og vil samtidig gjøre det lettere å ansette folk.

– Han vil også at avtaler om arbeidsforhold og arbeidstid skal kunne gjøres lokalt og ikke sentralt. Alt dette er veldig klart konfliktstoff. Melenchon kaller det et sosialt statskupp på grunn av den lave valgdeltakelsen, sier Malnes.

Det labre engasjementet forklares både med velgertrøtthet, at folk er lei av politikk og forakter politikere, og at velgerne uansett forventer en stor seier til Macrons parti, og derfor kanskje ikke føler at nettopp deres stemme teller.

– En viktig grunn til den lave valgdeltakelsen er at opposisjonspartiene har gjort en elendig valgkamp og ikke klart å presentere en klar opposisjon, mener Malnes.

Macrons kometkarriere

Emmanuel Macron har gjort enorm suksess på kort tid. Raino Malnes påpeker at en viktig grunn er motstanderne, særlig fra de konservative Republikanerne, som valgte Francois Fillon som kandidat. En pengeskandale ødela for Fillon.

– Når det partiet, som etter alle solemerker skulle vinne presidentvalget, nominerte Fillon, som lå langt til høyre og etter hvert ikke hadde vett til å trekke seg når skandalen kom, da gikk det så galt som det måtte gå, mener Raino Malnes.

 

Annonse