Polakker demonstrerer mot det populistiske partiet Lov og rettferdighet (PiS). Partiets lovforslag gir myndighetene større makt over rettssystemet, noe som møter kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner.

HRW: – EU må gripe inn

Human Rights Watch frykter svekkede rettigheter kan spre seg i Europa og mener EU må gjøre mer.

 

– Vi slår alarm, sier Hugh Williamson, administrerende direktør for Human Rights Watch (HRW) sin avdeling for Europa og Sentral-Asia. HRW har vært bekymret for en autoritær glidning i Polen etter at det populistiske, konservative og nasjonalistiske partiet Lov og rettferdighet (PiS) kom til makten i 2015.

– Det har vært en forverring av menneskerettigheter og rettssikkerhet på flere fronter, mener Williamson.

– Vi oppfordrer Polen til å endre retning, men også andre EU-land og Norge til å våkne opp og se hvilken fare dette utgjør både for menneskerettighetene i Polen og i hele Europa.

Williamson mener Polen får sette et dårlig eksempel for andre EU-land.

– De kommer unna med å bygge ned viktige institusjoner. Vi frykter at det kan lede til en generell forverring av menneskerettigheter i Europa.

– Vil ikke blande seg

I juli godkjente Polens president Andrzej Duda et lovforslag som gir justisministeren retten til å utnevne lederne for alle lavere domstoler. Duda la ned veto mot to andre lover, blant annet en som ville gitt justisministeren rett til å sparke alle de nåværende høyesterettsdommerne og erstatte dem med egne kandidater. I høst kom Duda med enda et lovforslag der det er presidenten selv som utnevner og avsetter dommere, dog med støtte fra et solid flertall av de folkevalgte.

Disse reformene truer rettssikkerheten og et selvstendig rettssystem, mener Williamson.

– Hvordan kunne dette skje? Delvis fordi EU ikke har klart å reagere raskt nok, sier han.

En annen årsak er politiske kalkuleringer, tror Williamson.

– Andre land innser kanskje alvorlighetsgraden i det som skjer, men de er ikke villige til å blande seg, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viktig trussel

EU har gjort noen forsøk på å dytte Polen i en annen retning – uten hell, mener Williamson.

– EU må gjøre mer.

Spesielt viktig er EUs artikkel 7, som gir EU muligheten til å påføre medlemsland sanksjoner og som en siste løsning frata dem stemmeretten i EU-organer. Artikkel 7 kan brukes ved alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på. Både suspendering av stemmeretten og økonomiske sanksjoner vil være tydelige signaler til Polen, mener Williamson.

– Hvis EU utløser mekanismen kan de begrense tildelingen av framtidige EU-midler. Det vil være et betydelig slag for Polen, som er en av de største mottakerne av EU-midler, sier han.

– Artikkel 7 er en viktig trussel. Vi mener at de bør bruke den. Situasjonen er såpass alvorlig.

Abortinnstramninger

HRW er bekymret for kvinners reproduktive rettigheter i Polen. Abort er forbudt med mindre graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, det er fare for mors liv eller helse eller fosteret har alvorlige misdannelser.

I 2016 foreslo PiS innstramminger i abortloven, men ble møtt med store, landsdekkende demonstrasjoner. I juni godkjente president Duda en ny lov som gjør det vanskeligere å få tak i nødprevensjon, også kjent som angrepille. Mens den før var tilgjengelig over disk for alle som har fylt 15 år, blir den nå reseptpliktig.

Williamson og HRW er bekymret for det verste. Hvis ikke Polen endrer retning, vil vi se en enda større undergraving av innbyggernes grunnleggende rettigheter, mener Williamson.

– Bare for noen få uker siden prøvde myndighetene å forby en protest fra opposisjonen, sier han.

– Vi frykter at ting skal bli verre på alle fronter de neste årene, med mindre EU griper inn, sier Williamson.

Les også: Frykter smitteeffekt fra Polen

Sterk solidaritet

Den høyrepopulistiske dreiningen i Polen var uventet.

– Det er litt sjokkerende, fordi Polen har en sterk solidaritetstradisjon, sier han, og understreker at myndighetene møter stor motstand.

– Selv under press er sivilsamfunnet sterkt, sier Williamson.

Han mener fire tiltak er viktige for å forbedre menneskerettighetene i Polen:

* Presidenten burde trekke tilbake sine forslag om reformer som svekker rettssikkerheten.

* Unngå nye begrensninger av kvinners reproduktive rettigheter.

* Tillate alle demonstrasjoner så lenge de er innenfor loven.

* Sikre asylsøkeres rettigheter. I dag får ikke folk som søker asyl en skikkelig høring i Polen, og blir returnert til Hviterussland der de risikerer menneskerettighetsbrudd.