Vaksinekø: Innbyggerne i Kinshasa, hovedstaden i DR Kongo står i kø for å få vaksine mot gulfeber. FN sliter med å levere nok vaksiner for å dekke opp for behovet i Angola og Kongo. FOTO: JEROME DELAY/NTB SCANPIX

Gulfeber-epidemi truer

Den største gulfeberepidemien på 30 år sprer seg i Kongo og Angola. Den truer nå med å spre seg til Asia.

 

Om ikke utbruddet kommer under kontroll kan tusenvis bli alvorlig syke og i verste fall dø. Sykdommen truer også med å spre seg til Asia om kort tid. Det finnes en god vaksine mot gulfeber som varer livet ut, problemet er at det er manko på vaksiner i verden. Siden sykdommen ikke er i Asia eller Europa fra før, er ikke befolkningen her vaksinert. Det er heller ikke store deler av befolkningen i Angola og DR Kongo, til tross for at sykdommen har vært her en stund.

Denne uka sendte Redd Barna et team til Kongo for å jobbe på spreng for å vaksinere befolkningen.

– Bekymringen er at vi ikke får kontroll raskt nok. Det må gjøres en global og koordinert innsats nå, sier nødhjelpssjef Gry Ballestad i Redd Barna til Dagsavisen.

Mangelen på vaksiner gjør at de må spare på dosene. De fleste får dermed kun 1/5 av en full vaksinedose.

– Det finnes en global beredskap med vaksiner, men det er brukt mer enn forventet allerede. Vi gir nå mindre doser for å få vaksinene som finnes, til å vare lenger, sier Ballestad.

Men en mindre dose gir kun immunitet mot sykdommen i ett år. Det vil derfor være behov for stadig påfyll.

Les også: Det store zika-sjokket

Kan spre seg

Det finnes om lag sju millioner vaksinedoser mot gulfeber tilgjengelig i verden i dag, det er ikke engang nok til å vaksinere befolkningen i DR Kongo, og langt fra nok til å vaksinere større deler av verdens befolkning om utbruddet skulle spre seg.

I tillegg står regntiden for døren i oktober. Våtere vær betyr flere mygg fordi myggen legger eggene sine i stillestående vann. Det haster dermed å få utbruddet under kontroll.

– Det er ikke investert tilstrekkelig i denne vaksinetypen. Vi bekymrer oss for at smitten kan spres til Asia. Der har de ikke gulfeber fra før, men den samme myggtypen finnes, det betyr at sykdommen også kan komme, sier Ballestad.

Det finnes få produsenter i verden og produksjonstiden er langt – det tar over ett år å få nye vaksiner ferdig.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høy dødelighet

Gulfebersmitte spres med den hvit og svartstripete myggen – Aedes aegypti, som også sprer Zika-virus og denguefeber.

Frykten for Zika har fått enormt med oppmerksomhet i det siste, men gulfeber er farligere. Det finnes ingen kur for gulfeber og dødeligheten er høy. I fattige land er dødeligheten høyere fordi helsevesenet er dårligere rustet.

Gulfeber har influensalignende symptomer med feber, frysninger, oppkast og svimmelhet. Flertallet blir symptomfrie etter tre til fire dager, men om lag 20 prosent av dem som blir smittet dør av sykdommen. De som utvikler alvorlige symptomer får blødninger fra øyne, ører og munn, organsvikt, hud og øyne blir gule.

Lærdommen fra ebola er at det haster å styrke helsesystemene i landet. Fattige land med svake helsesystemer er dårlig rustet til å stå imot sykdomsutbrudd og få dem under kontroll, forteller Ballestad i Redd Barna.

Ukjent i Asia

Frykten er at noen av de tusenvis av asiatiske migrantarbeidere som jobber med å bygge veier og annen infrastruktur i DR Kongo kan komme til å ta med seg sykdommen hjem. Det er allerede eksempler på kinesere som har tatt smitten med hjem. Gulfeber finnes ikke i Asia fra før og det er derfor få som har tatt vaksinen. Et utbrudd i tettbefolkede Kina kan bli farlig, skriver Pulitzer Center som dekker epidemier og helsekriser.

Utbruddet startet i Angola i desember i 2015 og spredte seg så til DR Kongo på begynnelsen av året.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har sparket i gang den største vaksinekampanjen mot gulfeber noensinne i Afrika 16. august. Ved midten av juni hadde nesten 18 millioner vaksinedoser blitt distribuert i Angola, DR Kongo og Uganda. Likevel er ikke dette nok. Utbruddet i Angola tærte på den globale beredskapen av vaksiner og i midten av juni var beholdningen på i overkant av seks millioner tilgjengelige vaksiner. Den siste vaksineaksjonen har som mål å vaksinere mer enn 14 millioner mennesker i Angola og DR Kongo. Blant Kinshasas mer enn ti millioner innbyggere er kun to millioner allerede vaksinert mot gulfeber, ifølge WHO. Brasils myndigheter har donert vaksiner til DR Kongo. Riktig oppbevaring av de dyrebare vaksinene er viktig så de ikke skal bli ødelagt. Temperaturen må ikke overstige 2 til 8 grader.