Forslag om hvalreservat i Sør-Atlanteren nedstemt nok en gang

Norge og flere andre nasjoner som støtter hvalfangst har stanset et forsøk på å danne en trygg region for havdyrene i Sør-Atlanteren.

Forslaget om å opprette et hvalreservat i Sør-Atlanteren fikk støtte fra 39 av de 89 landene som deltar på møtet i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i Brasil.

25 land stemte mot, og flere land avsto fra å stemme. Dermed oppnådde ikke forslaget den nødvendige to tredelers støtten i forsamlingen.

Forslaget om et slikt reservat har vært på bordet siden 1998, med støtte fra Argentina, Gabon, Sør-Afrika og Uruguay i tillegg til Brasil. Det ble først brakt opp til avstemning på IWC-møtet i 2001.

Miljøminister Edson Duarte sier han er skuffet over tirsdagens nederlag, men vil fortsette arbeidet for å skaffe støtte til forslaget.

– Som miljøminister i et land som har 20 prosent av verdens biologiske mangfold i sine skoger, føler vi et stort ansvar for forvaltningen av vår rikdom, for hele verden. Dette gjelder hvalene også, sier han.

Miljøverngrupper uttrykte stor skuffelse over utfallet.

Blant dem som stemte mot i tillegg til Norge, var Japan, Island og Russland.

(NTB)