Foreldre får arve datterens Facebook-konto

Foreldrene til ei jente som døde i 2012, har rett til tilgang på hennes Facebook-profil, fastslår Tysklands høyesterett.

Dommerne i Karlsruhe tok stilling til hvorvidt digital informasjon kan sidestilles med analog kommunikasjon. Med andre ord: Har de etterlatte rett til å lese eposter og chattelogger på samme måte som de kan lese brevene de arver?

Tysk høyesterett slo fast at datterens kontrakt med Facebook er en del av arven etter henne. Moren hennes får som arving dermed full tilgang til kontoen.

Facebook-kontoen som sto i sentrum for rettsbehandlingen, har vært låst siden eieren, ei 15 år gammel jente, falt foran et tog på undergrunnsbanen i Berlin i 2012.

Jentas foreldre har siden levd i usikkerhet om hvorvidt datteren døde i en ulykke, eller om hun tok sitt eget liv. De håpet på å finne svar på 15-åringens Facebook-konto, og moren har i årevis forsøkt å få selskapet til å gi henne tilgang.

Facebook satte ned foten og begrunnet det med personvernhensyn. Selskapet påpekte at dersom andre fikk tilgang til innholdet, ville det ramme alle brukerne som jenta hadde hatt kontakt med.

Høyesterett omgjorde med torsdagens kjennelse en beslutning fra en lavere domstol i Berlin. Avgjørelsen fra Karlsruhe regnes som prinsipielt svært viktig i spørsmål om digital arv fra sosiale medier.

(NTB)