Det blir stadig flere høyreekstreme militsgrupper i USA. Noen av dem tar selv på seg ansvaret å vokte grensa mot innvandrere fra Mexico. Illustrasjonsfoto: Fred Greaves / Reuters / NTB SCANPIX

Flere høyreekstreme i USA

De raser mot våpenlover, starter egne militser og ser på staten som sin fremste fiende.

De såkalte patriotiske gruppene har vokst eksplosivt under Barack Obamas år i Det hvite hus.

– Situasjonen er svært urovekkende, sier Mark Potok, redaktør ved den velansette borgerrettsorganisasjonen Southern Poverty Law Center i Alabama, som arbeider med å kartlegge ekstremister og hatgrupper i USA.

– Vi ser tegn til økende harme hos mange grupper når det gjelder mulighetene for at Obama blir gjenvalgt til høsten, sier han.

Potok har nylig publisert en rapport som viser at antall såkalte patriotiske grupper, som ser staten som sin fremste fiende, er sjudoblet siden 2008 da Obama ble valgt til president.

Ifølge rapporten eksisterer det nå 1.274 slike grupper. Samtidig har de rene hatgruppene vokst fra 926 til 1.018.

Krise og rase

Potok peker på tre årsaker til veksten: den økonomiske krisen, det økte antall konspirasjonsteorier som er i omløp, og Obamas hudfarge og politikk.

– Obama i Det hvite hus er blitt noe av et symbol. Samtidig viser statistikken at hvite snart ikke lenger er i flertall. Mange opplever at USA ikke lenger er det landet de vokste opp i, sier Potok.

Det som skiller de såkalte patriotiske gruppene fra de rene hatgruppene, er at «patriotene» ser selve staten som sin fiende, mens hatgruppene retter seg inn mot andre etniske og religiøse grupper og ser på svarte, hvite, jøder eller muslimer som onde.

Militær våpentrening

Noen av de såkalte patriotiske gruppene er rendyrkede militsgrupper, som avholder militære øvelser og har sine egne våpenlagre. Andre er av mer intellektuell karakter.

Noen av patriotene har bygd bunkere i skogen for å forsvare seg mot staten, mens andre er pågrepet for å kjøre bil uten bilskilt fordi de ikke anerkjenner staten.

Mange tror Washington vil innføre unntakslover og tvinge befolkningen til å oppgi sine våpen, kanskje med støtte fra FN-soldater. Og at de som nekter, blir satt i konsentrasjonsleirer, som de mener allerede står klare.

– Det er naturligvis ikke sant, men det har ikke hindret disse gruppene i å radikaliseres og bli mer innstilt på vold, sier Potok.

Tea Party

Patriot-gruppenes retorikk minner ikke sjelden om de mest ekstreme Tea Party-gruppenes ordvalg. Begge snakker om å «ta tilbake landet», selv om de ikke konkret sier fra hvem.

Disse gruppene inspirerer hverandre, og noen konspirasjonsteorier er etter hvert blitt stuerene på den ekstreme høyrefløyen. En av disse er forestillingen om at Mexico planlegger å invadere landet og ta tilbake det sørvestlige USA.

Den såkalte patriotiske bevegelsen startet som en misnøyeytring og nådde sin første kulminasjon før bombeattentatet i Oklahoma City som kostet 168 mennesker livet. I dag er antallet grupper betydelig større enn de 858 som fantes da.

– Stemningen i landet minner om den som fantes før Oklahoma City. Om Obama blir gjenvalgt, kommer de mange truslene mot ham som allerede er kommet, til å bli flere, sier Potok. (NTB)